Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (18)
Trích yếu: Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 591/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam V/v ban hành Kế hoạch Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế"
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày có hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH-BHYT-BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày có hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
10/09/2013
Ngày có hiệu lực:
10/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Ngày ban hành:
09/04/2012
Ngày có hiệu lực:
09/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
08/02/2012
Ngày có hiệu lực:
08/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện
Ngày ban hành:
05/10/2011
Ngày có hiệu lực:
05/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ủy quyền công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với viên chức được xét tuyển năm 2010
Ngày ban hành:
06/09/2011
Ngày có hiệu lực:
06/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực