Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Quảng Nam (60)
Trích yếu: Công văn 345/BHXH-KHTC V/v hướng dẫn chi trả lương hưu trợ cấp BHXH, tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 313-BHXH-VP 01-4-2020 V/v triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phối hợp tuyên truyền ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Báo số 400/TB-BHXH: "Về việc sáp nhập BHXH Tam Kỳ về BHXH tỉnh Quảng Nam"
Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số: 306/BHXH-CĐBHXH: "V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH"
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 61/QĐ-BHXH về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 62/QĐ-BHXH ngày 01/3/2019 Thể lệ Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 20/BHXH-KH ngày 07/9/2018 của BHXH tỉnh V/v thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH
Ngày ban hành:
07/09/2018
Ngày có hiệu lực:
07/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực