Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (5)
Trích yếu: Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐTP Về việc hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 về tội gian lận BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Định: 38/2019/NĐ-CP: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày có hiệu lực:
09/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Ngày ban hành:
10/05/2016
Ngày có hiệu lực:
10/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
10/06/2016
Ngày có hiệu lực:
10/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực