Số / Ký hiệu: 25/2008/QH11
Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/11/2008
Ngày có hiệu lực:
14/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
25/2008/QH11: Luật Bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
25/2008/QH11Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF