Số / Ký hiệu: 38/2013/QH13
Trích yếu: Luật Việc làm
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
16/11/2013
Ngày có hiệu lực:
16/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
38/2013/QH13: Luật Việc làm
Nội dung trong tệp đính kèm
38/2013/QH13Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF