Số / Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Tự nguyện
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
134/2015/NĐ-CP: Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Tự nguyện
Nội dung trong tệp đính kèm