Số / Ký hiệu: Số 25/2016-TT-BLĐ
Trích yếu: Hướng dẫn xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật BHYT
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ, cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số 25/2016-TT-BLĐ: Hướng dẫn xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN