Số / Ký hiệu: Số 772/QĐ-BHXH
Trích yếu: Số 772/QĐ-BHXH: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH thuộ
Loại văn bản:
BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số 772/QĐ-BHXH: Số 772/QĐ-BHXH: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH thuộ
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN