Số / Ký hiệu: 757-LDTBXH-LĐVL
Trích yếu: 757-LDTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất
Loại văn bản:
UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành:
Sở, Ban, Ngành
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Huỳnh Tấn Triều
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
757-LDTBXH-LĐVL: 757-LDTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN