Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ, cơ quan ngang bộ (35)
Trích yếu: Quyết định số 7291/QĐ-BYT của Bộ Y tế công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày có hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thị hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày có hiệu lực:
20/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 56/207/TT-BYT V/v: "Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế"
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày có hiệu lực:
26/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia định làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
25/03/2016
Ngày có hiệu lực:
25/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày có hiệu lực:
18/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
20/06/2016
Ngày có hiệu lực:
20/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực