• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Trường Sơn
Email:
nguyensonts.quangngai@gmail.com
Ngày gửi:
18/12/2019
Lĩnh vực:
Các chế độ BHXH
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi đi bộ đội năm 2000-2003 nhưng ngày đó không có sổ BHXH. Khi tôi xuất ngũ về đi học và đi làm đến nay có tham gia bảo hiểm. Vậy, cho tôi hỏi thời gian 02 năm ở quân đội bây giờ tôi có được được hưởng không? Nếu có thì Cách bổ sung hồ sơ ghi tăng thời thời gian như thế nào? xin cảm ơn.

Trả lời bởi:
Chi đoàn 5
Ngày trả lời:
18/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trường hợp của ông, đi nghĩa vụ từ 2000 - 2003, ông thuộc đối tượng áp dụng theo Luật số 35-L/CTN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự và không thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định số 122/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ (Nghị định 122/2006/NĐ-CP áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện chế độ phục vụ tại ngũ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005);

          Vì vậy, căn cứ Điều 4 Nghị định số 190/CP ngày 24/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sĩ quy định: “Trợ cấp xuất ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện như Quyết định số 595-TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ”.

          Do vậy, thời gian phục vụ tại ngũ đối với trường hợp của ông đã được hưởng trợ cấp xuất ngũ theo Quyết định số 595-TTg  nên thời gian này không được tính là thời gian tham gia BHXH.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN