• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Ông Vũ Mai (TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ)
Email:
Ngày gửi:
27/03/2020
Lĩnh vực:
Thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Vũ Mai (TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ) hỏi: Đơn vị tôi lần đầu làm chế độ thai sản cho lao động người lao động nên cần được hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không được hưởng chế độ thai sản, chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, người lao động muốn nhận chế độ qua tài khoản cá nhân có được không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
27/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định thủ tục như sau đối với:

- Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 

- Lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì chỉ nộp một lần hồ sơ nêu trên.

Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức – phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân cho người lao động; Chỉ chi trả qua đơn vị đối với trường hợp người lao động không có tài khoản. Đơn vị đăng ký tài khoản cá nhân cho người lao động trong biểu mẫu số 01B-HSB.

Thu Hằng