Địa chỉ liên hệ công tác

12/12/2019 08:50 AM


Địa chỉ : 08 Cao bá Quát, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (0255) 3837171 - 3828255 
Fax : 84-0255.3737379 
Email : bhxh@quangngai.vss.gov.vn

 

 

 

Ban Giám đốc

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email ngành
1 Tiêu Sinh Giám đốc 0255.3830234 sinht@quangngai.vss.gov.vn
2 Bùi Quang Danh Phó Giám đốc 0255.3831.045 danhbq@quangngai.vss.gov.vn
3 Trương Quang Hùng Phó Giám đốc 0255.3831.044 hungtq@quangngai.vss.gov.vn
4 Trịnh Quang Nghĩa Phó Giám đốc 0255.3831.571 nghiatq@quangngai.vss.gov.vn

Các phòng ở BHXH tỉnh

STT Tên phòng Ban Điện thoại Họ tên Chức vụ email ngành
1 Phòng Công nghệ thông tin 0255-3828255 Hà Tuyên  Phó Trưởng phòng PT hatuyen@quangngai.vss.gov.vn
2 Phòng Quản lý thu 0255-3831027
Đỗ Vũ Minh Tuấn
Trưởng phòng
tuandvm@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3821476 Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng phòng hungnv@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3821476 Tạ Thị Thu Sa Phó Trưởng phòng sattt@quangngai.vss.gov.vn
3 Phòng Cấp sổ-thẻ 0255-3831197 Nguyễn Thanh Đạt Trưởng phòng datnt@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3828382 Phạm Ngọc Lâm Phó Trưởng phòng lampn@quangngai.vss.gov.vn
4 Phòng Chế độ 0255-3837056 Bùi Thu Hằng Trưởng phòng hangbt@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3821478 Nguyễn Nguyên Phường Phó Trưởng phòng phuongnn@quangngai.vss.gov.vn
5 Văn phòng 0255-3821484 Lê Tấn Công Phó Chánh văn phòng phụ trách conglt@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3830920 Lê Văn Bội Phó Chánh Văn phòng boilv@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3830920 Trần Thanh Chương Phó Chánh Văn phòng chuongtt@quangngai.vss.gov.vn
    0255-3830920 Hồ Thị Thủy Phó Chánh Văn phòng thuyht@quangngai.vss.gov.vn
6 Phòng Thanh tra - Kiểm tra 0255-3837049

 Nguyễn Công Lý

Trưởng phòng lync@quangngai.vss.gov.vn
    055-3831333 Phan Minh Quang Phó Trưởng phòng quangpm@quangngai.vss.gov.vn
    055-3831333 Phạm Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng thuyptt@quangngai.vss.gov.vn
7 Phòng Truyền thông và PTĐT 0255-3828919 Phạm Văn Lệ Trưởng phòng lepv@quangngai.vss.gov.vn
    0255.3603235 Vũ Thị Thanh Trà Phó Trưởng phòng travtt@quangngai.vss.gov.vn
    0255.3603235 Lê Thành Vĩnh Phó Trưởng phòng vinhlt@quangngai.vss.gov.vn
8 Phòng Kế hoạch - Tài chính 0255.3828188 Nguyễn Văn Giác Phó Trưởng phòng QLĐH giacnv@quangngai.vss.gov.vn
9 Phòng Tổ chức cán bộ 0255.3711919 Huỳnh Xê Trưởng phòng huynhxe@quangngai.vss.gov.vn
    0255.3711818 Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Trưởng phòng trangntt1@quangngai.vss.gov.vn
10 Giám định BHYT 0255.3821477 Phạm Hải Yến Trưởng phòng yenph@quangngai.vss.gov.vn
    0255.3828233 Huỳnh Kim Oanh Phó Trưởng phòng oanhhk@quangngai.vss.gov.vn

Bảo hiểm xã hội các huyện

STT Tên cơ quan Đia chỉ điện thoại Email ngành-cơ quan Họ tên Chức vụ Số điện thoại email ngành
1 Bảo hiểm huyện Minh Long Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0255 3866287 minhlong@quangngai.vss.gov.vn Lữ Văn Chiến Giám đốc 0255-3866185 chienlv@quangngai.vss.gov.vn
          Từ Thế Vinh Phó Giám đốc 0255-3866287 vinhtt@quangngai.vss.gov.vn
2 BHXH huyện Tư Nghĩa Địa chỉ trụ sở: TDP 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa 02553910037 tunghia@quangngai.vss.gov.vn  Nguyễn Đình Lâm Giám đốc 0255-3910037 lamnd@quangngai.vss.gov.vn
           Võ Thị Mỹ Hữu  Phó Giám đốc 0255-3845522 huuvtm@quangngai.vss.gov.vn
3 BHXH huyện Bình Sơn 399 phạm văn đồng, thị trấn châu ổ, bình sơn, quảng ngãi 02553851037 binhson@quangngai.vss.gov.vn Lê Thanh Thảo Giám đốc 0255-3530012 thaolt@quangngai.vss.gov.vn
          Trần Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 0905423830 huongttt@quangngai.vss.gov.vn
          Phan Thị Hồng Duyên Phó Giám đốc 0255-3851037 duyenpth@quangngai.vss.gov.vn
4 BHXH huyện Ba Tơ 165 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 02553863351 bato@quangngai.vss.gov.vn Ngô Đức Hòa Phó Giám đốc 0255-3863351 hoand@quangngai.vss.gov.vn
5 BHXH huyện Sơn Tây Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 0255 3868226 sontay@quangngai.vss.gov.vn Đinh Xuân Tuyên Giám đốc 0255-6254001 tuyendx@quangngai.vss.gov.vn
          Trần Viết Xuân Phó Giám đốc 0255-6254002 xuantv@quangngai.vss.gov.vn
6 BHXH huyện Sơn Hà TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 02553883116 sonha@quangngai.vss.gov.vn Lê Văn Binh Giám đốc 0914684864 binhlv@quangngai.vss.gov.vn
7 BHXH huyện Trà Bồng TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 0255.3 865354 trabong@quangngai.vss.gov.vn Đỗ Minh Son Giám đốc 0976575286 sondm@quangngai.vss.gov.vn
           Đào Ngọc Huy Phó Giám đốc 0948532579 huydn@quangngai.vss.gov.vn
          Huỳnh Đình Nguyện Giám đốc   nguyenhd@quangngai.vss.gov.vn
          Nguyễn Trọng Châu Phó Giám đốc   chaunt@quangngai.vss.gov.vn
8 BHXH huyện Nghĩa Hành TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 0255.3960878 nghiahanh@quangngai.vss.gov.vn Nguyễn Thành Dương Giám đốc 0255-3960878 duongnt@quangngai.vss.gov.vn
          Phạm Thị Kim Liên Phó Giám đốc 0255-6519378 lienptk@quangngai.vss.gov.vn
9 BHXH huyện Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 0255.6284212 ducpho@quangngai.vss.gov.vn Phạm Minh Viễn Giám đốc 0255-6284212 vienpm@quangngai.vss.gov.vn
          Trần Ngọc Khanh Phó giám đốc 0255-6284212 khanhtn@quangngai.vss.gov.vn
          Tô Hữu Thủy Phó giám đốc 0255-2213811 thuyth@quangngai.vss.gov.vn
10 BHXH huyện Lý Sơn Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi 02553879458 lyson@quangngai.vss.gov.vn Võ Văn Tâm Giám đốc 0255-3862111 tamvv@quangngai.vss.gov.vn
11 BHXH huyện Mộ Đức TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 02553761852 moduc@quangngai.vss.gov.vn Châu Bảo Ngọc Giám đốc 0255-3933499 ngoccb@quangngai.vss.gov.vn
          Hồ Thuộc Phó giám đốc 0255-3761852 hothuoc@quangngai.vss.gov.vn
          Lê Sa Phó giám đốc 0255-3761852 lesa@quangngai.vss.gov.vn
12 BXHH huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Hà - Huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi 0255-3670789 so@quangngai.vss.gov.vn Nguyễn Văn Lâm Giám đốc 0255-3670789 lamnv@quangngai.vss.gov.vn
          Võ Duy Hạnh Phó giám đốc 0255-3677457 hanhvd@quangngai.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN