BHXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

30/03/2020 03:51 PM


Hiện nay, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 11/CP-TTg của Chính phủ, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp (DN) thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, để kịp thời hưởng các chính sách mới.

Theo đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của DN và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu DN có đề nghị, thì kịp thời phối hợp với ngành liên quan, tỉnh và các địa phương gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra, nếu DN không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hằng tháng đôn đốc DN đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ TNLĐ-BNN, quỹ BHYT và BH thất nghiệp để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho NLĐ. Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông báo và đôn đốc DN đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

Bên cạnh quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, BHXH tỉnh đã khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan BHXH. Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho biết: Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, hoạt động trong thời dịch Covid-19 nên hoạt động của BHXH tỉnh trong những tháng đầu năm đạt những kết quả. Đến cuối tháng 2, Quảng Ngãi có gần 104 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT; 6.628 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 92 nghìn người tham gia BH thất nghiệp, với số thu hơn 485 tỷ đồng, đạt 16,29% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh tiến hành cấp hơn 2.800 sổ, nâng tổng số người đã có sổ đến  thời điểm hiện tại là trên 100 nghìn người; đạt tỷ lệ gần 100% so với số lao động tham gia BHXH, BHTN./.

PV