Nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa Ngành BHXH

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam để bàn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 và triển khai các phần mềm nghiệp vụ ...