BHXH huyện Nghĩa Hành quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

24/08/2019 09:47 AM


Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, song BHXH huyện Nghĩa Hành đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiều năm liền, góp phần cùng các ngành, các cấp tại địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

   Xác định công tác thu BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên BHXH huyện Nghĩa Hành luôn tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN. Hàng năm, BHXH huyện tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, đối chiếu số lao động, quỹ tiền lương để làm căn cứ thu hàng tháng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền cho người lao động, chủ sử dụng lao động để thực hiện tốt việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, các trường học, các cơ sở y tế ở địa phương, tuyên truyền chủ trương của Đảng, về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để thông tin kịp thời, chính xác các quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ  được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT để nhân dân và người lao động được biết.
   Với khối lượng công việc lớn, đặc biệt trong năm 2017, 2018 với nhiều nhiệm vụ mới như: Rà soát và bàn giao sổ BHXH kịp thời cho người lao động; đồng bộ mã số BHXH; cấp thẻ BHYT theo mã số,... BHXH huyện Nghĩa Hành đã nỗ lực làm việc cả trong ngày nghỉ để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả đến ngày 31/12/2018, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 89,5 tỷ đồng, đạt 101,84% so với kế hoạch; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 67.967 người, đạt 100,04% kế hoạch giao. Công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 100% kế hoạch; phối hợp với ngành Bưu điện trong công tác chi trả, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, đúng thời gian quy định, an toàn đến tận tay đối tượng; tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác giám định, tạo sự hài lòng của bệnh nhân khi KCB bằng thẻ BHYT tại Trung tâm Y tế huyện,…
Ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm 2017, 2018, BHXH huyện Nghĩa Hành đã vinh dự được BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh tặng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng như: Bằng khen hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2017-2018; Cờ thi đua của BHXH Việt Nam trong 02 năm liền lục (2017, 2018); BHXH tỉnh tặng Giấy khen chuyên đề về rà soát và bàn giao sổ BHXH và hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia trước thời hạn;…
   Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019 BHXH huyện Nghĩa Hành tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác đốc thu, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thu đúng tiến độ; tiếp tục tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nâng cao hiệu quả công tác quản lý quỹ KCB; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB; thực hiện tốt công tác giám định BHYT, quản lý chặt chẽ quỹ BHYT; góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung  của Ngành, tiến đến “BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân”./.

Thành Dương

  • TIN BÀI LIÊN QUAN