BHXH tỉnh Quảng Ngãi tiến tới bao phủ 100% BHYT học sinh, sinh viên

29/08/2019 09:59 AM


Thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu từ hệ thống y tế học đường cũng như khám, chữa bệnh (KCB) tại mạng lưới y tế cho mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhân dịp bước vào năm học 2019 - 2020, chúng tôi có cuộc trao đổi với Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh về vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết về đối tượng tham gia, mức đóng và phương thức đóng BHYT của HSSV trong năm học 2019-2020 quy định như thế nào?
Ông Tiêu Sinh: Ngày 16/8/2019, BHXH tỉnh và Sở GD&ĐT đã phối hợp ban hành Văn bản số 730/HDLT-SGDĐT-BHXH về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019-2020. Theo quy định, tất cả HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh (từ bậc tiểu học trở lên) là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc, trừ những HSSV được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác. Mức đóng BHYT HSSV hằng tháng bằng 4,5% nhân mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT. Trong đó, HSSV đóng 70%; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%.
Ví dụ: Nếu số tháng đóng là 12 tháng, thì số tiền đóng như sau: 1.490.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 804.600 đồng (HSSV đóng 70% = 563.220 đồng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 241.380 đồng).
Phương thức đóng, được quy định như sau: Đối với HS lớp một, SV năm thứ nhất, HSSV chưa có thẻ BHYT đóng BHYT 15 tháng và thu tiền 2 đợt. Đợt 1: Đóng 3 tháng, thẻ có giá trị khám chữa bệnh (KCB) từ ngày 01.10.2019 đến 31.12.2019. Đợt 2: Đóng 12 tháng, cấp thẻ có giá trị  KCB từ ngày 01.01.2020 đến 31.12.2020.
Đối với HSSV thẻ BHYT có giá trị KCB đến hết ngày 31.12.2019: Thực hiện thu tiền và cấp thẻ 2 đợt trong năm 2019. Tùy theo nguyện vọng của HSSV, nhà trường lựa chọn phương thức thu 12 tháng hoặc 6 tháng một lần. 
Đối với HS lớp 12 thực hiện thu 9 tháng (01.01.2020 đến 30.9.2020), riêng SV năm cuối, thẻ có giá trị từ ngày 1.1.2020 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó (theo kế hoạch đào tạo của từng trường).
PV: Trong năm học này, một số nhóm, đối tượng HSSV tham gia BHYT được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng, tùy theo đối tượng quy định tại Nghị quyết 58/2017/HĐND tỉnh. Cụ thể vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Ông Tiêu Sinh: Đối với HSSV là con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống; HSSV con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế được hỗ trợ đóng BHYT theo quy định tại điểm 4, 5 Điều 2, Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng. Như vậy, HSSV đóng 40%, ngân sách trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%. Trường hợp HSSV thuộc gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% trên tổng số tiền phải đóng. Như vậy, HSSV đóng 50%, ngân sách trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%.
Theo quy định thì HSSV thuộc gia đình gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế là những gia đình có từ 3 con trở lên và gặp rủi ro về kinh tế như: Chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu về nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh do thiên tai gây ra trong năm và phải được xác nhận của chính quyền địa phương.
PV: Để đạt 100% HSSV tham gia BHYT, ngành BHXH sẽ triển khai những giải pháp ?
Ông Tiêu Sinh: Để tăng diện bao phủ BHYT, trong đó có BHYT HSSV, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28.6.2016 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố thường xuyên đối chiếu số lượng danh sách HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục với danh sách HSSV tham gia BHYT (tại nhà trường và các nhóm đối tượng khác) để vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT đầy đủ, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo việc thực hiện, cũng như hỗ trợ tạo điều kiện HSSV tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HSSV và phụ huynh nắm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT cũng như tính nhân văn, tính cộng đồng chia sẻ của chính sách BHYT mang lại, trong đó có BHYT HSSV; kịp thời xét duyệt và trích chuyển kinh phí để các trường chủ động triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để cùng với các trường thực hiện cấp, phát hành thẻ BHYT kịp thời đến tay HSSV; phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng lượng KCB, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho HSSV khi ốm đau, tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế, nhằm tạo niềm tin cho phụ huynh và các em HSSV...
Năm học 2018 - 2019, việc triển khai thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan. Chính vì vậy, công tác BHYT HSSV năm học 2018 - 2019 đạt được kết quả đáng khích lệ, với 204.116/210.957 HSSV tham gia BHYT, đạt 97% trên tổng số HSSV thuộc diện có trách nhiệm tham gia BHYT./.

Thanh Hiếu-Kim Ngân

  • TIN BÀI LIÊN QUAN