Phát động Cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trong đoàn viên, thanh niên

17/08/2019 09:29 AM


Sáng 14/8, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 chính thức phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

  Cuộc thi do Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho ĐVTN đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức của ĐVTN về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Thể lệ, bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo cuộc thi Tại đây!

img 6342

DTT