BHXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

21/10/2019 10:05 AM


Ngày 18/10/2019, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh có đồng chí Tiêu Sinh-Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị và đồng chí Bùi Quang Danh-Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ. Tại điểm cầu BHXH các huyện, thành phố có sự tham gia của Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể CB,VC đơn vị.

 Theo số liệu báo cáo, đến ngày 30/9/2019 số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.948.115 triệu đồng, đạt 76,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.182.861 người; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 91,8% dân số, đạt và vượt 3,8% so với chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Chính phủ, đạt và vượt 2,39% so với chỉ tiêu giao tại Quyết định số 583/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
   Đã thẩm định và giải quyết gần 5 ngàn hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho hơn 32 ngàn lượt người; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết cho gần 3 ngàn lượt người hưởng chế độ BHTN. Giám định chi phí KCB BHYT cho 1.356.794 lượt người, với tổng số tiền chi trả 515.176 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 181 đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh và thu hồi số tiền hơn 8 tỷ đồng,….
   Bên cạnh những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn như: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng, tuy nhiên tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh còn thấp. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ nợ còn cao. Tuy đã được liên thông dữ liệu 100% với các cơ sở KCB, nhưng vẫn còn tình trạng gửi dữ liệu chưa kịp thời ngay sau khi bệnh nhân ra viện, kết thúc đợt điều trị và có trường hợp chưa thực hiện tra cứu hoặc có lúc không tra cứu được lịch sử KCB trên cổng tiếp nhận đã dẫn đến việc chưa kiểm soát tốt bệnh nhân đi KCB nhiều lần tại nhiều bệnh viện khác nhau trong ngày. Công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh còn một số vướng mắc, nhất là việc tổ chức hội nghị khách hàng tiến độ còn chậm so với kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt kế hoạch đề ra,…
   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tiêu Sinh-Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Trong đó, tập trung khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Đồng thời, tập trung đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng để giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường, Đại lý thu theo Công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-BT của BHXH Việt Nam.
   Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người người tham gia và thụ hưởng theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Tăng cường công tác giám định BHYT, đặc biệt là giám định chuyên đề, kiểm soát việc chỉ định và sử dụng các loại thuốc chế phẩm YHCT, ưu tiên lựa chọn thuốc phù hợp với chuyên môn và tiết kiệm chi phí; đồng thời có các biện pháp để kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người tham gia BHYT. Tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội thi ‘‘Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT’’ tại Quảng Nam, đồng thời đôn đốc các đơn vị trong và ngoài ngành tham gia Cuộc thi ‘‘Viết về BHXH, BHYT’’. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp./.

Thanh Hiếu