Người dân xã Long Sơn tin tưởng, ủng hộ chính sách BHYT của Đảng và nhà nước

28/04/2020 03:04 PM


Minh Long là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi được nhà nước quan tâm đưa nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, xã hội nên người dân sống trên địa bàn xã Long Sơn được ngân sách nhà nước hỗ trợ và cấp thẻ BHYT miễn phí.

Tham gia BHYT hộ gia đình người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Từ ngày 01/01/2020, xã Long Sơn được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nên một số chính sách hỗ trợ của nhà nước không còn nữa, do đó khoảng 1.106 người dân sinh sống trên địa bàn xã không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT mang lại khi không may bị ốm đau, bệnh tật, nên người dân đã chủ động đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình. Tính đến ngày 23/4/2020, xã Long Sơn đã có 274 người tham gia, chiếm 25% dân số của xã.

Nhằm duy trì và nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn, thời gian tới BHXH huyện Minh Long tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về BHXH, BHYT đến với đông đảo người dân, trong đó chú trọng tuyên truyền về quyền lợi, mức hưởng khi tham gia BHYT để người dân biết và chủ động đăng ký tham gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Thái Dương