10/04/2020 10:48 AM

Thêm nhiều điểm mới so với quy định hiện hành về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội ...

06/04/2020 04:28 PM

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1420/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch ...

02/04/2020 02:04 PM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1071/BHXH-BT ngày ...

30/03/2020 03:51 PM

Hiện nay, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó ...

25/03/2020 08:13 AM

Chiều 24/3, thay mặt toàn thể CCVC và NLĐ trong Ngành, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch ...

24/03/2020 03:55 PM

Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ, ngày 11/3/2020 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 778/BHXH-CSXH hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành ...

24/03/2020 02:32 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 878/KH-BHXH về việc phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm ...

20/03/2020 03:41 PM

Căn cứ Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của BHXH Việt Nam về thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ...

19/03/2020 08:15 AM

BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch ...

22/01/2020 04:45 PM

Ngày 20/01/2020, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và Hội nghị CB,CC,VC năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tiêu Sinh-Phó Bí ...

Một số nội dung mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động

Thay đổi lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH để phòng, chống dịch Covid-19

BHXH tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc cấp và gia hạn thẻ BHYT trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

BHXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CCVC ngành BHXH ủng hộ 2 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020

Năm 2020: Tập trung xử lý vi phạm đối với những DN nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (BHXH Thành phố cũ) chuyển về BHXH tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 01/4/2020

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và Hội nghị CB,CC,VC năm 2020