BHXH tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc cấp và gia hạn thẻ BHYT trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

02/04/2020 02:04 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT. BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã và các Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện:

1. Thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Sau ngày 15/4/2020, (Thời điểm hết hiệu lực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ) phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan BHXH theo quy định.

2. Bố trí cán bộ, viên chức và người lao động thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia. Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý không thu tiền vì lý do bất khả kháng.

3. Trong quá trình tiếp xúc với người dân thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Quảng Ngãi để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn về sức khỏe cho bản thân và cộng đồng./.

Thanh Trà