Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (38)
Trích yếu: Nghị quyết về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Ngày ban hành:
31/05/2018
Ngày có hiệu lực:
31/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch công đoàn cơ sở BHXH tỉnh tại cuộc họp ngày 15/3/2018 triển khai công tác nữ công trong thời gian đến
Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày có hiệu lực:
10/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)
Ngày ban hành:
04/05/2018
Ngày có hiệu lực:
04/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình phối hợp Trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày có hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến hết năm 2020
Ngày ban hành:
29/11/2017
Ngày có hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên qua đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
29/11/2017
Ngày có hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế Hội thi tuyên truyền viên về BHXH, BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thao truyền thống Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2017 (kèm Danh sách Thành viên tham gia Hội thao)
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực