Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Giấy mời (65)
Trích yếu: Giấy mời Về việc dự Hội nghị trực tuyến (triển khai nhiệm vụ cuối năm 2018)
Ngày ban hành:
19/11/2018
Ngày có hiệu lực:
19/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Về việc dự họp triển khai một số nội dung trong công tác Tài chính - Kế toán
Ngày ban hành:
20/11/2018
Ngày có hiệu lực:
20/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời v/v lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2021-2026 và lấy phiếu giới thiệu định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Ngãi
Ngày ban hành:
17/11/2018
Ngày có hiệu lực:
17/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Về việc dự họp giao ban công tác Giám định BHYT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành:
06/10/2018
Ngày có hiệu lực:
06/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Về việc dự họp sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành:
06/10/2018
Ngày có hiệu lực:
06/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời Về việc dự hội nghị trực tuyến
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày có hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời v/v dự Hội nghị trực tuyến
Ngày ban hành:
10/08/2018
Ngày có hiệu lực:
10/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời về việc họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh mở rộng
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực