Số / Ký hiệu: 12/CV-CĐCS
Trích yếu: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bùi Quang Danh
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
12/CV-CĐCS: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6
Nội dung trong tệp đính kèm