Số / Ký hiệu: 10/CT-BYT
Trích yếu: Chỉ thị v/v tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT
Loại văn bản:
Nội bộ
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Bảo hiếm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tuyến
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10/CT-BYT: Chỉ thị v/v tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm