Số / Ký hiệu: 787-TB/TU
Trích yếu: Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh, các sở ngành
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
787-TB/TU: Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Nội dung trong tệp đính kèm