Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm thất nghiệp (3)
Trích yếu: Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày có hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v lập danh sách, mẫu biểu chi trợ cấp thất nghiệp
Ngày ban hành:
13/02/2017
Ngày có hiệu lực:
13/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phối hợp trong việc thực hiện chính sách BHTN
Ngày ban hành:
07/12/2016
Ngày có hiệu lực:
07/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực