Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh vực khác (528)
Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp lễ 30/4 và 01/5
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch VOVID-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo KL của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực