Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm Y tế (84)
Trích yếu: V/v thay đổi giao thức truyền dữ liệu trên Cổng tiếp nhận Hệ thống Thông tin Giám định BHYT
Ngày ban hành:
19/07/2019
Ngày có hiệu lực:
19/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v khám chữa bệnh thông tuyến huyện
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày có hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo cơ sở KCB BHYT ban đầu cho đối tương ngoại tỉnh năm 2019
Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày có hiệu lực:
06/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày có hiệu lực:
07/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển đổi tự động mã quyền lợi trên thẻ BHYT theo công văn số 4996/BHXH-CSYT
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày có hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày có hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông BHYT học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày có hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực