Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • VB của BHXH VN (78)
Trích yếu: Quyết định v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT"
Ngày ban hành:
31/07/2018
Ngày có hiệu lực:
31/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTN LĐ, BNN; quản lý sổ BHXH...
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
23/07/2018
Ngày có hiệu lực:
23/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đề nghị chỉ đạo chuyển kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
13/06/2018
Ngày có hiệu lực:
13/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày có hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Phần mềm quản lý văn bản
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày có hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Phiên bản 1.0
Ngày ban hành:
14/05/2018
Ngày có hiệu lực:
14/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/05/2018
Ngày có hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực