Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm Y tế (84)
Trích yếu: Quản lý thông tin cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày có hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung mẫu thẻ BHYT
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác giám định BHYT quý II năm 2017
Ngày ban hành:
23/06/2017
Ngày có hiệu lực:
23/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày có hiệu lực:
20/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày có hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giáy mời v/v dự Hội nghị giao dự toán chi KCB BHYT năm 2017...
Ngày ban hành:
12/06/2017
Ngày có hiệu lực:
12/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày có hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực