• HỎI ĐÁP
Người gửi:
ông Trần Văn Châu
Email:
Ngày gửi:
09/11/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Trần Văn Châu sinh ngày 20/5/1963 hiện đang công tác tại Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị có đơn kèm theo hồ sơ gửi đến BHXH tỉnh đề nghị tính nối thời gian tham gia quân đội từ tháng 8/1980 đến 4/1988

Trả lời bởi:
Phòng Cấp sổ, thẻ BHXH tỉnh Quảng Trị
Ngày trả lời:
09/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Qua xem xét hồ sơ kèm theo đơn (Quyết định phục viên số 102/QĐ XKG của Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Bùi Cát Vũ ký ngày 16/4/1988, BHXH tỉnh trả lời như sau:
Trên quyết định số 102/QĐ có ghi cụ thể: Phục viên về xã Vĩnh Tú - Bến Hải- Bình Trị Thiên. Để đi lao động hợp tác quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Đức.
Trường hợp của ông được chuyển thẳng đi hợp tác lao động ở nước Cộng hòa Dân chủ Đức, hiện tại ông không có hồ sơ sau khi đi hợp tác lao động về nước đã được giải quyết chế độ hay chưa, và lý do về nước.
Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc:
Điểm a Khoản 4: “Thời gian làm việc trong nước trước khi đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài và thời gian ở nước ngoài trong thời hạn cho phép trước ngày 01/01/1995 nếu chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ hoặc BHXH 1 lần thì thời gian đó được tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất”
Khoản 6: “Không áp dụng quy định khản 4 điều này đối với các trường hợp vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỹ luật buộc phải về nước hoặc bị phạt tù giam trước  ngày 01/01/1995”.
Đối chiếu quy định trên, đề nghị ông bổ sung đầy đủ hồ sơ đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức gồm:
- Quyết định chuyển trả (hoặc Thông báo chuyển trả) của Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động -TB&XH về đơn vị trước khi đi là Bộ Quốc Phòng ;
Trường hợp không còn bản chính “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” thì phải có Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ BHXH của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (Mẫu số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-TBXH);
- Quyết định chuyển trả của Bộ Quốc Phòng về địa phương hoặc về cơ
quan, đơn vị tiếp nhận ông vào làm việc;
- Xác nhận chưa hưởng các chế độ sau khi về nước của cơ quan cử đi hợp tác lao động.
BHXH tỉnh sẽ xem xét tính nối cả thời gian tham gia quân đội và thời gian đi hợp tác lao động nếu ông chưa hưởng các chế độ theo quy định khi có đầy đủ hồ sơ, chứ không thể tính nối riêng thời gian tham gia quân đội như đơn ông đề nghị.