 Chế độ tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

11/01/2013 09:09 AM


CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE.
 
1. Điều kiện:
- Tai nạn lao động:
+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc.
+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.
- Bệnh nghề nghiệp:
+ Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ LĐTB XH ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại.
- Mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn lao động hoặc bệnh.
2. Giám định mức suy giảm khả năng lao động:
- Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định.
- Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.
- Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp.
- Bị tai nạn lao động nhiều lần.
- Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.
3. Mức hưởng:
- Trợ cấp một lần:
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%:
Mtrợ cấp= Lmin x [5+(m-5)x0.5] + Lg[0.5+(t-1)x0.3]
Trong đó:
Mtrợ cấp= mức trợ cấp.
Lmin= lương tối thiểu chung.
Lg= tiền lương liền kề trước khi nghỉ.
m= tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (m≥5).
t= số năm đóng BHXH (đủ 12 tháng).
- Trợ cấp hàng tháng:
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên:
            Mtrợ cấp= Lmin x [0.3+(m-31)x0.02] + Lg[0.005+(t-1)x0.003]
Mtrợ cấp= mức trợ cấp.
Lmin= lương tối thiểu chung.
Lg= tiền lương liền kề trước khi nghỉ.
m= tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (m≥31).
t= số năm đóng BHXH (đủ 12 tháng).
- Trợ cấp người phục vụ:
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì được thêm trợ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung.       
- Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.
- Thời điểm hưởng:
+ Tính từ thời điểm điều trị xong (căn cứ vào tháng ra viện).
+ Nếu bệnh tái phát thì căn cứ vào giấy xét nghiệm y khoa.
- Trợ cấp khi chết do tai nạn lao đông bệ nghề nghiệp:
Trợ cấp 36 tháng lương tối thiểu chung.
* Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày tùy theo mức suy giảm khả năng lao động;
Mức hưởng = 25% mức lương tối thiểu chung, nếu nghỉ tại gia đình.
Mức hưởng = 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.
*Người lao động  bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt theo niên hạn và phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật như chân, tay giả; mắt giả; răng giả; xe lăn, xe lắc, máy trợ thính…..