 Chế độ hưu trí

11/01/2013 09:11 AM


CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 
A. Hưởng lương hưu hàng tháng:
1.Điều kiện hưởng lương hưu:
a/ - Nam ≥ 60 tuổi, nữ ≥ 55 tuổi.
   -   Thời gian tham gia BHXH  ≥ 20 năm.
    * Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 
b/  Nam từ đủ 55 đến nhỏ hơn 60 tuổi (nữ từ đủ 50 tuổi đến < 55 tuổi)
           Thời gian tham gia BHXH  ≥ 20 năm. Trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,phụ cấp KV ≥0,7 trở lên.

c/  - Nam ≥ 50 tuổi, nữ ≥ 45 tuổi.
      - Thời gian tham gia BHXH  ≥ 20 năm.
     - Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).

d/  - Thời gian tham gia BHXH  ≥ 20 năm. Trong đó có  ≥ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
     - Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).
Không phụ thuộc vào độ tuổi.

e/ - Đủ tuổi đời (Nam ≥ 50 tuổi, nữ ≥ 45 tuổi).
   -  Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).
   -  Có thời gian đóng BHXH  ≥ 19 năm 6 tháng đóng BHXH được đóng 1 lần cho đủ 20 năm (Điều 9 khoản 1, Điều 58 – NĐ 152). Thời điểm  hưởng lương hưu từ tháng sau liền kề tháng đóng đủ 20 năm.
 * Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có thời gian đóng BHXH từ 19 năm 6 tháng trở lên khi đủ tuổi đời nam 50, nữ 45 tuổi được đóng BHXH 1 lần cho đủ 20 năm (Điều 9 khoản 1, Điều 58 – NĐ 152). Thời điểm  hưởng lương hưu từ tháng sau liền kề tháng đóng đủ 20 năm.

* Điều kiện nghỉ hưu của một số đối tượng khác:
a) Cán bộ xã (đóng BHXH theo NĐ số 09/1998/NĐCP từ đủ 15 năm trở lên) đã nghỉ  chờ hưu (có giấy chứng nhận chờ hưu do cơ quan  BHXH cấp) được hưởng trợ cấp hàng tháng từ khi nam đủ 55 tuổi, nữ  đủ 50 tuổi.
 Thủ tục:  Xuất trình giấy Chứng nhận chờ hưu tại BHXH TP hoặc BHXH  quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn.
b) cán bộ chuyên trách xã, nghỉ việc trước 01/01/2007 có đủ 10 năm đóng BHXH trở lên đang tự đóng tiếp BHXH đủ điều kiện nghỉ hưu khi nam đủ 60 tuổi,
nữ  đủ 55 tuổi và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.
c) Người lao động có 15 năm đóng BHXH đã nghỉ hưu trước ngày 01/01/2003, được hưởng lương hưu khi khi nam đủ 60 tuổi,
nữ  đủ 55 tuổi.
Thủ tục: Nộp giấy chứng nhận nghỉ chờ hưu trước tháng đủ 60 tuổi, 55 tuổi 1 tháng cho BHXH quận, huyện nơi cư trú.
d)Người lao động nghỉ việc theo NDD41 trước ngày 01/01/2007 hiện đang tự đóng tiếp BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu khi: nam đủ 60 tuổi
nữ  đủ 55 tuổi (khoản 3 mục D, TT03)
2. Mức hưởng Hưu hàng tháng:
- Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
+ Nam có ≥ 30 năm; nữ ≥ 25 năm đóng BHXH.
+ Từ năm thứ 31 trở đi với nam và 26 năm với nữ:
          TClần đầu= 0.5 x n x Lg
- Lương hưu hằng tháng:
 15 năm đóng BHXH Tỷ lệ = 45%
Lương hưu = Tỉ lệ % x Lương bình quân
Từ năm thứ 16 trở đi Nam tính 2%/ 1 năm đóng BHXH, Nữ 3%/ 1 năm đóng BHXH; Cao nhất  bằng 75%.
Tỷ lệ tối đa không vượt quá 75%
* Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.
3. Thủ tục hồ sơ:
- Hồ sơ hưu:
+ Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
+ Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; 
       + Đơn đề nghị hưởng lương hưu  theo mẫu đối với người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu (nếu có).

B. BHXH một lần
1.Điều kiện hưởng:
Các đối tượng không đủ điều kiện hưởng hưu hàng tháng:
+ Đủ tuổi hưởng lương hưu mà đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, đóng BHXH ≤ 20 năm.
+ Ra nước ngoài định cư hợp pháp.
2. Mức hưởng trợ cấp một lần 
          TC1lần = 1.5 x n x Lg
Trong đó:
         n : số năm đóng BHXH (Được tính tháng lẻ: 3-6 tháng tính nửa năm; từ 7 tháng trở lên tính là một năm).
         Lg: lương bình quân đóng BHXH.
3. Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (Người có thời gian đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên được giải quyết hưởng BHXH 1 lần) :

+ Đơn đề nghị của người lao động.
+ Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
+ Quyết định nghỉ việc; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
+ Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài.

*Cách tính lương bình quân:
- Theo thang bảng lương Nhà Nước:
+ Đóng BHXH trước 01/01/1995: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 5 năm cuối.
+ Đóng BHXH từ 01/01/1995 đến 31/12/2000: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 6 năm cuối.
+ Đóng BHXH trước 01/01/2001 đến 31/12/2006: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 8 năm cuối.
+ Đóng BHXH từ 01/01/2007: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 10 năm cuối.
-  Không theo bảng lương nhà nước: mức bình quân lương tháng đóng BHXH toàn bộ quá trình.
- Có thời gian vừa đóng theo bảng lương nhà nước vừa không theo bảng lương nhà nước : mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian.