Chế độ tử tuất trong bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

Nếu người đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện từ trần thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không? Cách tính chế độ này đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó đã có thời ...

04 trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và ...