DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT, BHXHTN

06/01/2019 12:00 AM


1. BHXH Thành Phố Đông Hà
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Lê Thị Huệ 18 Hai Bà Trưng, Phường 1, Đông Hà 0914178176 Phường 1, Đông Hà
2 Lê Thị Thùy Nữ 14 Đặng Dung, Phường 2, Đông Hà 0986998714 Phường 2, Đông Hà
3 Trần Thị Tùng 82 Thành Cổ, Phường 3, Đông Hà 01677133193 Phường 3, Đông Hà
4 Hà Thị Hồng Nhạn 17 Nguyễn Chí Thanh,  Phường 5, Đông Hà 0914621954 Phường 5, Đông Hà
5 Võ Thị Hiền 17 Nguyễn Chí Thanh,  Phường 5, Đông Hà 0916953758 Phường 5, Đông Hà
6 Nguyễn Thị Hồng Hoa Khu phố 1, Đông Giang, Đông Hà 0935884273 Đông Giang, Đông Hà
7 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Biểu, Đông Lễ, Đông Hà 0983423829 Đông Lễ, Đông Hà
8 Nguyễn Thị Thảo Phạm Ngũ Lão, Đông Lương, Đông Hà 0935835075 Đông Lương, Đông Hà
9 Hồ Thị Khuynh 02/598 Lê Duẩn, ĐôngThanh, Đông Hà 01699363996 ĐôngThanh, Đông Hà
10 Nguyễn Thị Hiền Kp2, Phường 1, Đông Hà 0943746555 Điểm BĐVH Phường 1
11 Nguyễn Thị Lý Kp2, Phường 2, Đông Hà 0533 855909 Điểm BĐVH Phường 1
12 Lê Thị Lân Kp2, Phường 3, Đông Hà 0915102579 Điểm BĐVH Phường 1
13 Dương Thị Phúc Kp2, Phường 4, Đông Hà 0533 563241 Điểm BĐVH Phường 1
14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Kp2, Phường Đông Lễ, Đông Hà 0914444709 Điểm BĐVH Phường Đông Lễ
15 Trương Thị Ly A Kp2, Phường 5, Đông Hà 0914226181 Điểm BĐVH Phường 5
16 Nguyễn Thị  Nhung Kp2, Phường 5, Đông Hà 0917047555 Điểm BĐVH Phường 5
17 Nguyễn Thị Bích Thủy Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà 0918159185 Điểm BĐVH Phường Đông Lương
18 Nguyễn Thị Huyền Kp2, Phường 1, Đông Hà 0916010005 Điểm BĐVH Phường 1
19 Nguyễn Lan Phương Kp2, Phường 2, Đông Hà 0915984123 Điểm BĐVH Phường 1
20 Đỗ Thị Kỳ Trâm Kp2, Phường Đông Thanh, Đông Hà 0941500012 Điểm BĐVH Đông Thanh
21 Nguyễn Thị Giang Kp2, Phường Đông Giang, Đông Hà 0943646579 Điểm BĐVH Đông Giang
22 Phan Thị Như Ngọc Kp3, Phường 4, Đông Hà 0944555653 Điểm BĐVH Phường 4
23 Dương Thị Kim Khánh Kp6, Phường 3, Đông Hà 0919427555 Điểm BĐVH Phường 3
24 Nguyễn Thị Khánh Ly Kp5, Phường Đông Lễ, Đông Hà 0947477359 Điểm BĐVH Phường Đông Lễ
25 Nguyễn Thị Điểm Kp2, Phường 2, Đông Hà 01656023528 Điểm BĐVH Phường 2
26 Trần Hồng Lê Kp2, Phường 1, Đông Hà 0533 561156 Điểm BĐVH Phường 1

2. BHXH Thị xã Quảng Trị
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Thị Thùy Đoan 72 Quang Trung, Phường 1, TX Quảng Trị 0935977444 Phường 1 -TXQT
2 Lê Thị Vân 299 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TX Quảng Trị 01235044511 Phường 2 -TXQT
3 Lê Thị Ân 49 A Nguyễn Trãi, Phường 3, TX Quảng Trị 0945503876 Phường 3 -TXQT
4 Phan Thị Hà Như Lệ, Hải Lệ, TX Quảng Trị 0941770714 Xã Hải Lệ -TXQT
5 Trần Thị Tú Nhĩ Kp 1, Phường An Đôn, TX Quảng Trị 01635702390 Phường An Đôn -TXQT
6 Trương Phước Thành Như Lệ, Hải Lệ, TX Quảng Trị 0914078936 Điểm BĐVH xã Hải Lệ
7 Nguyễn Thị Hoài Thương Kp4, P3, TX Quảng Trị 0914222601 Điểm BĐVH Phường 3
8 Hoàng Thị Kim Oanh Kp2, Phường 1, TX Quảng Trị 01234234666 Điểm BĐVH Phường 1
9 Phạm Thị Quỳnh Lê Kp4, Phường 3, TX Quảng Trị 0947102568 Điểm BĐVH Phường 3
10 Nguyễn Thị Thùy Trang Kp1, P.An Đôn, TX Quảng Trị 0914444292 Điểm BĐVH Phường An Đôn
11 Nguyễn Thị Thu Hải Như Lệ, Hải Lệ, TX Quảng Trị 01636090897 Điểm BĐVH xã Hải Lệ
12 Trần Thị Khánh Linh Kp2, Phường 1, TX Quảng Trị 0946666919 Điểm BĐVH Phường 1
13 Hoàng Thị Bích Ngọc Kp1, P.An Đôn, TX Quảng Trị 0919315123 Điểm BĐVH Phường An Đôn

3. BHXH huyện Vĩnh Linh
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Thị Thanh Huyền An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0941041575 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
2 Hoàn Thị Bích An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 01658149639 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
3 Trần Thị Anh Đào An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0913270131 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
4 Đặng Thị Mai An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0945239515 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
5 Nguyễn Thị Cảnh An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0984372392 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0918934440 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
7 Phan Văn Thơ An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 0917962255 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
8 Nguyễn Thị Cương An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 01658149639 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
9 Nguyễn Văn Chiến An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh 01626047174 TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh
10 Nguyễn Thị Tố Nga Khóm 11,TT Bến Quan,,Vĩnh Linh 0972141181 TT Bến Quan, Vĩnh Linh
11 Trần Thị Thanh Nữ Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 0987648947 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
12 Võ Thị Chiên Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01667241055 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
13 Nguyễn Thị Dương Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 0975156755 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
14 Nguyễn Thị Quyển Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 941025165 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
15 Hoàng Thị Vẽ Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01948421784 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
16 Nguyễn Thị Thùy Dương Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01238154182 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
17 Nguyễn Thị Đông Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01294313679 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
18 Trần Thị Kính Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01667452692 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
19 Trần Thị Tâm Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01682544246 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
20 Nguyễn Thị Thắm Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 0944577458 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
21 Trần Thị Đông Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01674380008 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
22 Nguyễn Thị Thanh Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01238992838 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
23 Trần Thị Lành Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01646202400 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
24 Trần Thị Ninh Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01654853642 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
25 Hoàng Thị Mỹ Sa Trung,Xã Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01663404989 Xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
26 Nguyễn Thị Hồng Lại Bình ,Xã Vĩnh Chấp,Vĩnh Linh 01237776349 Xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh
27 Lê Thị Thanh Xuân Hòa Bình,Xã Vĩnh Hòa,Vĩnh Linh 0977041742 Xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh
28 Hoàng Hữu Huệ Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh 0989550939 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
29 Trần Thị Đào Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh 01649274383 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
30 Hoàng Thị Tình Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh '0944581146 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
31 Nguyễn Thị Hồng Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh '0913548806 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
32 Nguyễn Thị Cam Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh '01677863671 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
33 Trần Thị Chuyên Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh '0914975406 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
34 Trần Thị Hải Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh 0963140557 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
35 Phạm Thị Hải Lý Huỳnh Thượng,Xã Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh '0944047050 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh
36 Nguyễn Thị Hà An Du Nam,Xã Vĩnh Tân,Vĩnh Linh 0973207258 Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh
37 Trần Thị Hoài Mơ Thôn Tây,Xã Vĩnh Thành,Vĩnh Linh 01224033234 Xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh
38  Nguyễn Thị Dạt An Đông,Xã Vĩnh Thạch,Vĩnh Linh 0945955972 Xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
39 Nguyễn Thị Huệ An Đông,Xã Vĩnh Thạch,Vĩnh Linh '01274917988 Xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
40 Nguyễn Thị Như Mỹ Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh '01682969485 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
41 Lê Thị Thủy Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh 0905990337 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
42 Trần Thị Tình Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh 01247279211 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
43 Nguyễn Thị Loát Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh 01698501442 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
44 Trương Thị Bình Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh '01237202619 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
45 Nguyễn Thị Thúy Liêm Công Tây,Xã Vĩnh Thủy,Vĩnh Linh 0945520769 Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh
46 Trần Thị Mai Hà Kè,Xã Vĩnh Tú,Vĩnh Linh 0979542532 Xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh
47 Bùi Thị Lệ Huyền Hương Bắc,Xã Vĩnh kim,Vĩnh Linh 0945878016 Xã Vĩnh kim, Vĩnh Linh
48 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nam Cường,Xã Vĩnh Nam,Vĩnh Linh 0915484259 Xã Vĩnh Nam, Vĩnh Linh
49 Trần Hương Trà Nam Cường,Xã Vĩnh Nam,Vĩnh Linh 0949602777 Xã Vĩnh Nam, Vĩnh Linh
50 Nguyễn Thị Diên Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh '01697568032 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
51 Nguyễn Hải Tiến Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh '01658072061 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
52 Nguyễn Văn Tuần Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh 0919361456 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
53 Cao Văn Cử Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh 0967293225 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
54 Lê Thị Khánh Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh '01279152867 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
55 Nguyễn Thị Tố Huyên Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh 0918898209 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
56 Lý Thị Thắm Tiên Mỹ,Xã Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh '01238984088 Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh
57 Nguyễn Thị Kim Phụng Tân Bình,Xã Vĩnh Hiền,Vĩnh Linh 0914103003 Xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh
58 Lê Thị Đông 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0918226595 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
59 Nguyễn Thị Lan Hiền 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 01234718179 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
60 Võ Thị Thanh 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 01664161603 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
61 Nguyễn Thị Lý 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0914950160 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
62 Mai Thị Thảo 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0947467926 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
63 Nguyễn Thị Hảo 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0913548465 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
64 Trương Thị Cam 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0914327559 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
65 Nguyễn Thị Hạnh 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0905765588 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
66 Nguyễn Thị Anh Đào 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01279757959 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
67 Phan Thị Hoa 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0888517009 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
68 Nguyễn Thị Tuyển 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0943067175 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
69 Ngô Thị Huyền 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 01299565032 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
70 Nguyễn Thị Lâm 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01695344325 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
71 Trần Thị Bích Nhung 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0943605444 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
72 Lê Thị Lợi 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0907389018 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
73 Nguyễn Thị Tuyến 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0916443566 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
74 Nguyễn Thị Vân Anh 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01662849627 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
75 Thái Thị Cúc 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0914034947 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
76 Lê Thị Hằng Nga 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0918178463 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
77 Trần Thị Oanh 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0914717357 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
78 Nguyễn Thị Phúc 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01215539557 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
79 Nguyễn Thị Lâm 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0988691648 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
80 Đinh Thị Lài 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0914967553 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
81 Nguyễn Thị Hương 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01239701088 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
82 Phan Thị Vân 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0943769372 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
83 Dương Thị Hoan 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh 0941498034 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
84 Nguyễn Thị Thủy 2 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '01252358937 TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
85 Nguyễn Thị Hải Yến An Du Đông 2,Vĩnh Tân,Vĩnh Linh 0915.557.355 Điểm BĐVH xã Vĩnh Tân
86 Hoàng Thị Trang Tiên Mỹ,Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh 0919.712.333 Điểm BĐVH xã Vĩnh Lâm
87 Trần Đình Tỉnh Hương Bắc,Vĩnh Kim,Vĩnh Linh 01675.999.593 Điểm BĐVH xã Vĩnh Kim
88 Nguyễn Thị Hồng Quyên Hòa Bình,Vĩnh Hoà,Vĩnh Linh '0942.572.040 Điểm BĐVH xã Vĩnh Hòa
89 Phan Thị Hà Thủy Ba Đông,Vĩnh Thuỷ,Vĩnh Linh '0916.027.207 Điểm BĐVH xã Vĩnh Thủy
90 Trần Thị Lành Hương Bắc,Vĩnh Kim,Vĩnh Linh '0914.489.535 Điểm BĐVH xã Vĩnh Kim
91 Trần Thị Hương Đá Mộc,Vĩnh Khê,Vĩnh Linh '0919.994.016 Điểm BĐVH xã Vĩnh Khê
92 Nguyễn Thị Lành Sa Bắc,Vĩnh Long,Vĩnh Linh 01254.342.828 Điểm BĐVH xã Vĩnh Long
93 Nguyễn Thị Nhung 02 Hùng Vương,TT Hồ Xá,Vĩnh Linh '0949.209.333 Điểm BĐVH TT Hồ Xá
94 Nguyễn Thị Lành Thủy Trung,Vĩnh Trung,Vĩnh Linh '0917.842.678 Điểm BĐVH xã Vĩnh Trung
95 Trịnh Thị Khuyên Khóm 11,Bến Quan,Vĩnh Linh '0916822696 Điểm BĐVH TT Bên Quan
96 Bùi Thị Hương 02 Hùng Vương,Hồ Xá,Vĩnh Linh '0944028456 Điểm BĐVH TT Hồ Xá
97 Bùi Thị Thanh Huyền An Hòa 2,TT Cửa Tùng,Vĩnh Linh '0913525159 Điểm BĐVH TT Cửa Tùng
98 Nguyễn Thị Thu Hà An Đông,Vĩnh Thạch,Vĩnh Linh '0912024559 Điểm BĐVH xã Vĩnh Thạch
99 Lê Thị Hồng Mẫn Thôn Tây,Vĩnh Thành,Vĩnh Linh 0912883933 Điểm BĐVH xã Vĩnh Thành
100 Nguyễn Phúc Đông Tân Bình,Vĩnh Hiền,Vĩnh Linh '0918147642 Điểm BĐVH xã Vĩnh Hiền
101 Trần Thị Kiều Nhung Hà Kè,Vĩnh Tú,Vĩnh Linh '01254357456 Điểm BĐVH xã Vĩnh Tú
102 Lê Thị Hương Nam Cường,Vĩnh Nam,Vĩnh Linh '0912081583 Điểm BĐVH xã Vĩnh Nam
103 Trần Thị Thu Hằng Rào Trường,Vĩnh Hà,Vĩnh Linh '0901964656 Điểm BĐVH xã Vĩnh Hà
104 Hoàng Thị Thúy Liền Tân Mỹ,Vĩnh Giang,Vĩnh Linh '01236.507.913 Điểm BĐVH xã Vĩnh Giang
105 Võ Thị Hoa Thứ Luật,Vĩnh Thái,Vĩnh Linh '0972.757.916 Điểm BĐVH xã Vĩnh Thái
106 Trương Thị Nguyệt Huỳnh Thượng,Vĩnh Sơn,Vĩnh Linh 0127.381.7728 Điểm BĐVH xã Vĩnh Sơn

4. BHXH huyện Gio Linh
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Trần Thị Mỹ Lệ Khu phố 9,TT Gio Linh,Gio Linh '0987203048 TT Gio Linh, Gio Linh
2 Lê Văn Thắng Khu phố 9,TT Gio Linh,Gio Linh 01693965164 TT Gio Linh, Gio Linh
3 Nguyễn Thị Thương Nam Đông,xã Gio Sơn,Gio Linh 0948291444 xã Gio Sơn, Gio Linh
4 Hồ Thị Tuyết Nhung Kinh Môn,xã Trung Sơn,Gio Linh 01292803179 xã Trung Sơn, Gio Linh
5 Lê Thị Sơn Xuân Mai,xã Gio Bình,Gio Linh 0972457111 xã Gio Bình, Gio Linh
6 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nhỉ Thượng,Gio Mỹ, GL,Gio Linh 0944725069 Điểm BĐVH xã Gio Mỹ
7 Trương Thị Huyền Thanh Mai Xá,Gio Mai, GL,Gio Linh 01294161976 Điểm BĐVH xã Gio Mỹ
8 Nguyễn Thị Sương Thượng Đồng,Linh Hải, GL,Gio Linh 0917320557 Điểm BĐVH xã Linh Hải
9 Phạm Thị Thủy Nhĩ Hạ,Gio Thành, GL,Gio Linh 0914167522 Điểm BĐVH xã Gio Thành
10 Trương Thị Hoài Tâm Thôn 6,Gio Hải, GL,Gio Linh '01294166156 Điểm BĐVH xã Gio Hải
11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Lễ Môn,Gio Phong, GL,Gio Linh 0978852263 Điểm BĐVH xã Gio Phong
12 Trần Thị Hưng Kinh Môn,Trung sơn, GL,Gio Linh 0948160171 Điểm BĐVH xã Trung Sơn
13 Nguyễn Thị Hải Yến Kp8,TT Gio Linh,Gio Linh 0914197575 Điểm BĐVH TT Gio Linh
14 Dương Thị Hằng Kp8,TT Gio Linh,Gio Linh 0946791559 Điểm BĐVH TT Gio Linh
15 Lương Quốc Huy Xuân Mai,Gio Bình, GL,Gio Linh 01275133806 Điểm BĐVH xã Gio Bình
16 Nguyễn Thị Đông Kp8,TT Gio Linh,Gio Linh '0946003199 Điểm BĐVH TT Gio Linh
17 Hoàng Thị Lan Kp8,TT Gio Linh,Gio Linh 0948161525 Điểm BĐVH TT Gio Linh
18 Nguyễn Thị Thúy Kinh Môn,Trung Sơn, GL,Gio Linh 0949319333 Điểm BĐVH xã Trung Sơn
19 Vũ Tuấn Hải Chữ,Trung Hải, GL,Gio Linh 01254567889 Điểm BĐVH xã Trung Hải
20 Phan Thị Hồng Xoan Nam Đông,Gio Sơn, GL,Gio Linh 0945248809 Điểm BĐVH xã Gio Sơn
21 Lê Thị Nhàn Kinh Môn,Trung Sơn,Gio Linh 01272491116 Điểm BĐVH xã Trung Sơn
22 Trần Thị Liên Kỳ Trúc, Gio Quang,Gio Linh 0901977559 Điểm BĐVH xã Gio Quang
23 Trương Thị Tình Xuân Mai,  Gio Bình,Gio Linh 0975054559 Điểm BĐVH xã Gio Bình
24 Hoàng Thị Giang Hai Chữ,  Trung Hải,Gio Linh 0977249050 Điểm BĐVH xã Trung Hải
25 Hồ Hương Trà An Bình,  Gio An,Gio Linh 0945342567 Điểm BĐVH xã Gio An
26 Ngô Thị Trang Gia Vòm, Vĩnh Trường,Gio Linh 01299552257 Điểm BĐVH xã Vĩnh Trường
27 Nguyễn Thị Thu Hà Trung An,Hải Thái,Gio Linh '0978747234 Điểm BĐVH xã Hải Thái
28 Nguyễn Thanh Thủy Kp8,Gio Linh,Gio Linh 0949599345 Điểm BĐVH TT Gio Linh

5. BHXH huyện Hướng Hóa
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Thị Thương Bản 5,Thuận,Hướng Hóa '0987203048 TT Gio Linh, Gio Linh
2 Nguyễn Kim Ngọc Long Hợp,Tân Long,Hướng Hóa 01244838789 Tân Long, Hướng Hóa
3 Lê Phi Châu Tân Hưng,Tân Thành,Hướng Hóa '0915069878 Tân Thành, Hướng Hóa
4 Phạm Thị Thanh Nhàn Xa Ry,Hướng Phùng,Hướng Hóa 0949698644 Hướng Phùng, Hướng Hóa
5 Nguyễn Văn Quang Tân Tiến,Tân Liên,Hướng Hóa 0978081059 Tân Liên, Hướng Hóa
6 Nguyễn Thị Túy Tân Tài,Tân Lập,Hướng Hóa 0915314525 Tân Lập, Hướng Hóa
7 Lê Thị Thiện Lương Lễ,Tân Hợp,Hướng Hóa 0979775595 Tân Hợp, Hướng Hóa
8 Võ Thị Hà Khóm 3a,Khe Sanh,Hướng Hóa '0983147222 Khe Sanh, Hướng Hóa
9 Lê Thị Mến Khóm 3a,Khe Sanh,Hướng Hóa '0915305240 Khe Sanh, Hướng Hóa
10 Nguyễn Thị Đương Khóm Tây Chính,TT Lao Bảo,Hướng Hóa 0967391357 Lao Bảo, Hướng Hóa
11 Nguyễn Thị Dung Khóm Tây Chính,TT Lao Bảo,Hướng Hóa 0962642445 Lao Bảo, Hướng Hóa
12 Phạm Thị Thanh Vân Thôn Của,Hướng Tân,Hướng Hóa 0915718045 Điểm BĐVH xã Hướng Tân
13 Trương Thị Kim Phượng Khóm Tây Chính,TT Lao Bảo,Hướng Hóa 0917766434 Điểm BĐVH TT Lao Bào
14 Nguyễn Khắc Long Long Hợp, Xã Tân Long,Hướng Hóa 0914026678 Điểm BĐVH xã Tân Long
15 Hồ Thái Hà Thôn Chai,Xã Hướng Việt,Hướng Hóa 0914226393 Điểm BĐVH xã Hướng Việt
16 Bùi Quang Trung Tân Tiến,Xã Tân Liên,Hướng Hóa 0915246665 Điểm BĐVH xã Tân Liên
17 Lê Thị Han Tân Tiến,Xã Tân Liên,Hướng Hóa 0915246665 Điểm BĐVH xã Tân Liên
18 Hồ Văn Tình Tà Ry 1,Xã Húc,Hướng Hóa 0915263171 Điểm BĐVH xã Húc
19 Nguyễn Thị Thanh Hương Khóm 3a,TT Khe sanh,Hướng Hóa 0915710585 Điểm BĐVH TT Khe Sanh
20 Nguyễn Thị Lê Khóm Tây Chính,TT Lao Bảo,Hướng Hóa 0919438159 Điểm BĐVH TT Lao Bào
21 Tô Thị Quyên Khóm 3a,TT Khe sanh,Hướng Hóa 0912747369 Điểm BĐVH TT Khe Sanh
22 Nguyễn Thị Phương Linh Khóm 3a,TT Khe sanh,Hướng Hóa 0915713678 Điểm BĐVH TT Khe Sanh
23 Hồ Văn Mừng Tăng Cô,A Túc,Hướng Hóa 01632099963 Điểm BĐVH xã A Túc
24 Lê Hoàng Khánh Hòa Khóm 3a,Hướng Hóa,Hướng Hóa 01685698563 Điểm BĐVH
25 Nguyễn Thị Thương Long Hợp,Tân Long,Hướng Hóa '0988643007 Điểm BĐVH xã Tân Long
26 Phạm Thị Thuỳ Dương Tân Tài,Tân Lập,Hướng Hóa 0963528342 Điểm BĐVH xã Tân Lập
27 Lê Thị Mỹ Hồng Tân Tiến,Tân Liên,Hướng Hóa 01687790414 Điểm BĐVH xã Tân Liên
28 Dương Phúc Trai Lương Lễ,Tân Hợp,Hướng Hóa '0984276559 Điểm BĐVH xã Tân Hợp
29 Hà Thị Nhung Xa Ry,Hướng Phùng,Hướng Hóa 01234234501 Điểm BĐVH xã Hướng Phùn
30 Phan Sửu Bản 5,Xã Thuận,Hướng Hóa 0948145469 Điểm BĐVH xã Thuận

6. BHXH huyện Đakrông
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Khóm 1,TT Krông Klang,Đakrông 0913570234 Điểm BĐVH TT Krông Klan
2 Hồ Thị Liễu Khóm 1,TT Krông Klang,Đakrông 0914194709 Điểm BĐVH TT Krông Klan
3 Lê Xuân Dũng Thôn Ruộng,Hướng Hiệp,Đakrông 0973547108 Điểm BĐVH xã Hướng Hiệp
4 Hồ Thị Thu Hồng Khóm 1,TT Krông Klang,Đakrông 0917886201 Điểm BĐVH TT Krông Klan
5 Phan Văn Phước Khóm 1,TT Krông Klang,Đakrông 01234234757 Điểm BĐVH TT Krông Klan
6 Trương Thị Hằng Khóm 1,TT Krông Klang,Đakrông 0919978968 Điểm BĐVH TT Krông Klan
7 Võ Thị Bình Yên Xuân Lâm,Triệu Nguyên,Đakrông 01674173843 Điểm BĐVH xã Triệu Nguyên
8 Nguyễn Hữu Lộc Tà Lang,Hải Phúc,Đakrông 0969520068 Điểm BĐVH xã Hải Phúc

7. BHXH huyện Cam Lộ
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Lê Thị Mỹ Kiều Trúc Khê,xã Cam An,Cam Lộ 0914.674.595 xã Cam An, Cam Lộ
2 Ngô Thị Phượng Trúc Khê,xã Cam An,Cam Lộ 0905.035.974 xã Cam An, Cam Lộ
3 Nguyễn Thị Giang An Bình,xã Cam Thanh,Cam Lộ 0945.639.274 xã Cam Thanh, Cam Lộ
4 Hoàng Thị Dung Cam Vũ 2,xã Cam Thủy,Cam Lộ 01683.308.826 xã Cam Thủy, Cam Lộ
5 Nguyễn Thị Vũ Oanh Cam Vũ 2,xã Cam Thủy,Cam Lộ 0941.390.395 xã Cam Thủy, Cam Lộ
6 Phan Thị Nga Vĩnh Đại,xã Cam Hiếu,Cam Lộ 0918.038.200 xã Cam Hiếu, Cam Lộ
7 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Vĩnh Đại,xã Cam Hiếu,Cam Lộ 0983.156.145 xã Cam Hiếu, Cam Lộ
8 Hồ Viết Đỏ Vĩnh Đại,xã Cam Hiếu,Cam Lộ 0905.037.199 xã Cam Hiếu, Cam Lộ
9 Thái Tăng Tâm Đường 2 tháng 4,TT Cam Lộ,Cam Lộ 0945.386.128 TT Cam Lộ, Cam Lộ
10 Lê Thị Hiền Đường 2 tháng 4,TT Cam Lộ,Cam Lộ 01685.916.005 TT Cam Lộ, Cam Lộ
11 Lê Xuân Lộc Ba Thung,xã Cam Tuyền,Cam Lộ 0943.720.990 xã Cam Tuyền, Cam Lộ
12 Hoàng Ngọc Đức Ba Thung,xã Cam Tuyền,Cam Lộ 0905.580.686 xã Cam Tuyền, Cam Lộ
13 Trần Thị Giang Tân Xuân 1,xã Cam Thành,Cam Lộ 01292.802.531 xã Cam Thành, Cam Lộ
14 Nguyễn Thị Hiền Đốc Kỉnh,xã Cam Chính,Cam Lộ 0973.448.310 xã Cam Chính, Cam Lộ
15 Hoàng Kim Đường Đốc Kỉnh,xã Cam Chính,Cam Lộ 0942.090.336 xã Cam Chính, Cam Lộ
16 Lê Thị Bình Nghĩa Phong,xã Cam Nghĩa,Cam Lộ 0918.490.345 xã Cam Nghĩa, Cam Lộ
17 Nguyễn Thị Thanh Hảo Nghĩa Phong,xã Cam Nghĩa,Cam Lộ 0914.237.027 xã Cam Nghĩa, Cam Lộ
18 Hoàng Thị Thanh Cảm Trúc Khê,Cam An,Cam Lộ 0987357445 Điểm BĐVH xã Cam An
19 Mai Thị Lan Y Vĩnh Đại,Cam Hiếu,Cam Lộ '0943035229 Điểm BĐVH xã Cam Hiếu
20 Bùi Thị Thương Lâm Lang 2, Cam thuỷ,Cam Lộ 01237932032 Điểm BĐVH xã Cam Thủy
21 Trương Thị Tuyết Nghĩa Phong,Cam Nghĩa,Cam Lộ 01244043023 Điểm BĐVH xã Cam Nghĩa
22 Lê Thị Thanh An Trúc Khê,Cam An + Cam Thủy,Cam Lộ '0943035222 Điểm BĐVH xã Cam An
23 Nguyễn Thị Thu Hiền Vĩnh Đại,Cam Hiếu,Cam Lộ 0912531216 Điểm BĐVH xã Cam Hiếu
24 Lê Thị Lệ Hằng An Bình,Cam Thanh,Cam Lộ 0948161939 Điểm BĐVH xã Cam Thanh
25 Nguyễn Thị Mai Hương Khóm 2,TT Cam Lộ,Cam Lộ 0945575225 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
26 Lê Thị Mai Ba Thung,Cam Tuyền,Cam Lộ 0946003466 Điểm BĐVH xã Cam Tuyền
27 Thái Thị Anh Tuấn Đốc Kỉnh,Cam Chính,Cam Lộ 0948457825 Điểm BĐVH xã Cam Chính
28 Lê Thị Trang Đốc Kỉnh,Cam Chính,Cam Lộ 0914590787 Điểm BĐVH xã Cam Chính
29 Lê Thị Hiền Thượng Lâm,Cam Thành,Cam Lộ '0915011183 Điểm BĐVH xã Cam Thành
30 Hồ Thị Mỹ Lài Ba Thung,Cam Tuyền,Cam Lộ '0942089778 Điểm BĐVH xã Cam Tuyền
31 Nguyễn Thị Giang Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0945510225 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
32 Phạm Thị Phương Nhung Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0942089778 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
33 Hoàng Thị Hương Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0947641536 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
34 Trương Thị Ngọc Anh Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0917079156 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
35 Lê Hữu Tráng Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0901151808 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
36 Ngô Thị Ngọc Hà Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0944299559 Điểm BĐVH TT Cam Lộ
37 Trương Thị Hường Khóm 2,Cam Lộ,Cam Lộ '0915718225 Điểm BĐVH TT Cam Lộ

8. BHXH huyện Hải Lăng
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Viết Vinh Phuơng Lang,xã Hải Ba,Hải Lăng '0944079225 Đại lý thu UBND xã
2 Trần Thị Thúy Diên khánh,xã Hải Dương,Hải Lăng '0913019379 Đại lý thu UBND xã
3 Trần Văn Trung Trung An,xã Hải Khê,Hải Lăng 0948482444 Đại lý thu UBND xã
4 Phan Thị Nhu Trường phuớc,xã Hải Lâm,Hải Lăng 0918852995 Đại lý thu UBND xã
5 Nguyễn Thị Quật Phú Hưng,xã Hải Phú,Hải Lăng 0949100575 Đại lý thu UBND xã
6 Văn Thị Ngọc Sương Long Hưng,xã Hải Phú,Hải Lăng 01649787015 Đại lý thu UBND xã
7 Trần Thị Mỹ Duyên Đơn Quế,xã Hải Quế,Hải Lăng '0914767158 Đại lý thu UBND xã
8 Lê Thị Hoài Thương Đơn Quế,xã Hải Quế,Hải Lăng 01682393211 Đại lý thu UBND xã
9 Nguyễn Thị Thu Hà Đơn Quế,xã Hải Quế,Hải Lăng 0941341570 Đại lý thu UBND xã
10 Lê Thị Dưỡng Văn Vận,xã Hải Quy,Hải Lăng '01636398024 Đại lý thu UBND xã
11 Nguyễn Thị Thu Hiền Luơng Điền,xã Hải Sơn,Hải Lăng '0918153145 Đại lý thu UBND xã
12 Nguyễn Thị Nhung Câu Nhi,xã Hải Tân,Hải Lăng '0949478405 Đại lý thu UBND xã
13 Lý Văn Đinh Trung Đồn,xã Hải Thành,Hải Lăng '0985973825 Đại lý thu UBND xã
14 Phạm Thị Kim Liên Thọ Bắc,xã Hải Thọ,Hải Lăng '0942133414 Đại lý thu UBND xã
15 Hoàng Thị Bé Thọ Bắc,xã Hải Thọ,Hải Lăng '0943673291 Đại lý thu UBND xã
16 Phan Thị Huệ Đại An Khê,xã Hải Thượng,Hải Lăng '01278972060 Đại lý thu UBND xã
17 Phan Thị Sen Đại An Khê,xã Hải Thượng,Hải Lăng '0944857456 Đại lý thu UBND xã
18 Võ Thị Thúy Hông Đại An Khê,xã Hải Thượng,Hải Lăng '0943148469 Đại lý thu UBND xã
19 Nguyễn Đăng Lãng Lâm thủy,xã Hải Vĩnh,Hải Lăng '0914213704 Đại lý thu UBND xã
20 Nguyễn Thị Phương Mai Trung Trường,Hải Trường,Hải Lăng 0915460246 Trạm Y tế Xã 
21 Cáp Thị Kiều Oanh Trà Lộc,Hải Xuân,Hải Lăng 0935288618 Trạm Y tế Xã 
22 Đỗ Thị Thu Hòa Phương Lang,Hải Ba,Hải Lăng '0914370306 Trạm Y tế Xã 
23 Hồ Xuân Nga Mỹ Chánh,Hải Chánh,Hải Lăng '0905550566 Trạm Y tế Xã 
24 Văn Nữ Lệ Chi An Thơ,Hải Hòa,Hải Lăng '0974430522 Trạm Y tế Xã 
25 Ngô Văn Tỷ Lương Điền,Hải Sơn,Hải Lăng 0911462502 Trạm Y tế Xã 
26 Hoàng Thị Lệ Hà Thôn 2,Hải Thiện,Hải Lăng 01232662992 Trạm Y tế Xã 
27 Phạm Thị Ngọc Lan Trung Đơn,Hải Thành,Hải Lăng 0918948046 Trạm Y tế Xã 
28 Trần Thị Ánh Trúc Trường Phước,Hải Lâm,Hải Lăng '0914 160885 Trạm Y tế Xã 
29 Võ Thị Phương Long Hưng,Hải Phú,Hải Lăng '0979646582 Trạm Y tế Xã 
30 Trương Thị Thùy Yên Hội Yên,Hải Quế,Hải Lăng '0945685246 Trạm Y tế Xã 
31 Lê Thị Hồng Chi Văn Vận,Hải Quy,Hải Lăng 01683959430 Trạm Y tế Xã 
32 Nguyễn Thị Lan Hùng Vương,Thị Trấn,Hải Lăng 0913343217 Đại lý Thu Bưu điện
33 Phạm Xuân Phước Xuân Lâm,Hải Lâm, Hải Thượng, Hải Phú,Hải Lăng 0947200577 Đại lý Thu Bưu điện
34 Ngô Thị Thảo Khóm 5,Thị Trấn, Hải Thọ,Hải Lăng 0946932933 Đại lý Thu Bưu điện
35 Phan Văn Hải Công Thương Nghiệp,Thị Trấn, Hải Thọ,Hải Lăng 0914444667 Đại lý Thu Bưu điện
36 Nguyễn Thị Diệu Hà Hội Yên,Hải Quế,Hải Lăng 0948755595 Đại lý Thu Bưu điện
37 Nguyễn Thị Phô Lương Điền,Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa,Hải Lăng 01244949405 Đại lý Thu Bưu điện
38 Lê Thị Đào Phương Lang,hải ba,Hải Lăng 0949639324 Đại lý Thu Bưu điện
39 Nguyễn Thị Nhung Diên Khánh,Hải Dương, Hải Ba,Hải Lăng 0918954611 Đại lý Thu Bưu điện
40 Viên Thị Phương Long Hưng,Hải Phú,Hải Lăng 0919976365 Đại lý Thu Bưu điện
41 Nguyễn Thị Lan Thi ông,Hải Vĩnh,Hải Lăng 0533508333 Đại lý Thu Bưu điện
42 Nguyễn Thị Thanh Sang Công thương nghiệp,Hải Thọ,Hải Lăng 0977133766 Đại lý Thu Bưu điện
43 Lê Thị Bắc Quy Thiện,Hải Quy,Hải Lăng 0917861459 Đại lý Thu Bưu điện
44 Nguyễn Thị Nga Diên Khánh,Hải Dương,Hải Lăng 01254345630 Đại lý Thu Bưu điện
45 Cáp Thị Thủy Trà Lộc,Hải Xuân,Hải Lăng 0915068457 Đại lý Thu Bưu điện
46 Nguyễn Thị Thùy Linh Hùng Vương,Hải Lăng,Hải Lăng '0914226339 Đại lý Thu Bưu điện
47 Nguyễn Thị Hạnh Hùng Vương,Hải Lăng,Hải Lăng 0914327132 Đại lý Thu Bưu điện
48 Nguyễn Thị Thuỷ Lương Điền,Hải Sơn,Hải Lăng 01679213342 Đại lý Thu Bưu điện
49 Lê Thị Hằng Câu Nhi,Hải Tân,Hải Lăng '01254342965 Đại lý Thu Bưu điện
50 Lê Văn Huân  An Thơ,Hải Hoà,Hải Lăng 01683614797 Đại lý Thu Bưu điện
51 Trương Thị Kiều Nga Câu Nhi,Hải Chánh,Hải Lăng '01236354566 Đại lý Thu Bưu điện
52 Trần Đình Chiến Trung Trường,Hải Trường,Hải Lăng 0949549337 Đại lý Thu Bưu điện
53 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trung Đơn,Hải Thành,Hải Lăng '0915645234 Đại lý Thu Bưu điện
54 Đoàn Thị Thanh An An Thái,Hải Thượng,Hải Lăng '0913659901 Đại lý Thu Bưu điện
55 Trần Thị Thùy Dung Xuân Lâm,Hải Lâm,Hải Lăng '0943684189 Đại lý Thu Bưu điện
56 Lê Quang Bằng Trung An,Hải Khê,Hải Lăng '01254345592 Đại lý Thu Bưu điện

9. BHXH huyện Triệu Phong
TT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Loại đại lý, Điểm thu
1 Nguyễn Thị Thương Lưỡng Kim,Xã Triệu Phước,Triệu Phong ''0935003242 Đại lý thu UBND xã
2 Nguyễn Hữu Cung Lưỡng Kim,Xã Triệu Phước,Triệu Phong '01684070555 Đại lý thu UBND xã
3 Trương Thị Kim Cúc Lưỡng Kim,Xã Triệu Phước,Triệu Phong '0915715015 Đại lý thu UBND xã
4 Nguyễn Thị Thu Liên Tiểu Khu 3,thị trấn Ái Tử,Triệu Phong '0935356207 Đại lý thu UBND xã
5 Phan Thị Quảng An Tiểu Khu 3,thị trấn Ái Tử,Triệu Phong '01278973344 Đại lý thu UBND xã
6 Nguyễn Thị Mến Thôn Ái Tử,xã Triệu Ái,Triệu Phong 0942468146 Đại lý thu UBND xã
7 Lê Bá Dũng Bích La,Xã Triệu Đông,Triệu Phong '0944862396 Đại lý thu UBND xã
8 Lê Thanh Nam Bích La,Xã Triệu Đông,Triệu Phong '0942588853 Đại lý thu UBND xã
9 Đặng Ngọc Phương Chợ Cạn,Xã Triệu Sơn,Triệu Phong '0943729678 Đại lý thu UBND xã
10 Ngô Gia Linh Đậu Kên,Xã Triệu Long,Triệu Phong 0945657559 Đại lý thu UBND xã
11 Nguyễn thị Hưởng Đại Hòa,Xã Triệu Đại,Triệu Phong '01225522067 Đại lý thu UBND xã
12 Đoàn Thị Hiếu Dương Lệ Đông,Xã  Triệu thuận,Triệu Phong 0982030914 Đại lý thu UBND xã
13 Nguyễn Thị Quỳ An Lộng,Xã Triệu Hoà,Triệu Phong 0905935345 Đại lý thu UBND xã
14 Lê Thị Ngọc Khuyên Tường Vân,Xã Triệu  An,Triệu Phong '0949464035 Đại lý thu UBND xã
15 Nguyễn Thị Dụng Linh Yên,Xã Triệu Trạch,Triệu Phong '01682703342 Đại lý thu UBND xã
16 Mai Thăng Linh Yên,Xã Triệu Trạch,Triệu Phong 0972587758 Đại lý thu UBND xã
17 Hồ Thị Ẩn Nhan Biều,Xã Triệu Thượng,Triệu Phong '0943656345 Đại lý thu UBND xã
18 Hồ Thị Bích Ái Ngô Xá Đông,Xã Triệu Trung,Triệu Phong '0975473413 Đại lý thu UBND xã
19 Phạm Quang Định Thâm Triều,Xã Triệu Tài,Triệu Phong '0977983038 Đại lý thu UBND xã
20 Hồ Thị Hải Quế Thâm Triều,Xã Triệu Tài,Triệu Phong '0915224357 Đại lý thu UBND xã
21 Đặng Thị Hằng An Tiêm,Xã Triệu Thành,Triệu Phong '01666173859 Đại lý thu UBND xã
22 Lê Anh Xuân Thôn 4,Xã  Triệu Lăng,Triệu Phong '0945335027 Đại lý thu UBND xã
23 Nguyễn Thị Hải Yến Lưỡng Kim,Triệu Phước,Triệu Phong '0946499444 Trạm Y tế Xã 
24 Hoàng Thị Thuyền Lưỡng Kim,Triệu Phước,Triệu Phong '0946230117 Trạm Y tế Xã 
25 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tiểu Khu 3,thị trấn Ái Tử,Triệu Phong 0931904789 Trạm Y tế Xã 
26 Lê Thị Huệ Thôn Ái Tử,xã Triệu Ái,Triệu Phong 01253456956 Trạm Y tế Xã 
27 Bùi Thị Lý Thôn Ái Tử,xã Triệu Ái,Triệu Phong '0919975689 Trạm Y tế Xã 
28 Bùi Thị Kim Lan Trà Liên,Triệu Giang,Triệu Phong 0946931193 Trạm Y tế Xã 
29 Võ Thị Hòa Bích La,Triệu Đông,Triệu Phong '01254594550 Trạm Y tế Xã 
30 Trương Thị Hương Sen Bích La,Triệu Đông,Triệu Phong '01693629559 Trạm Y tế Xã 
31 Trần Thị Huyền Chợ Cạn,Triệu Sơn,Triệu Phong 0918940383 Trạm Y tế Xã 
32 Võ Thị Cẩm Nhung Chợ Cạn,Triệu Sơn,Triệu Phong '0915345171 Trạm Y tế Xã 
33 Nguyễn Thị Hưỡng Đại Hòa,Triệu Đại,Triệu Phong '01225522067 Trạm Y tế Xã 
34 Lê Thị Minh Diệp Đại Hòa,Triệu Đại,Triệu Phong 0948499555 Trạm Y tế Xã 
35 Trương Thị Thúy Hằng An Dạ,Triệu Độ,Triệu Phong 0942708557 Trạm Y tế Xã 
36 Lê Thị Ái Sương An Dạ,Triệu Độ,Triệu Phong '0943188252 Trạm Y tế Xã 
37 Đoàn Thị Hiếu Dương Lệ Đông,Triệu thuận,Triệu Phong '0982030914 Trạm Y tế Xã 
38 Đoàn Thị Huệ Dương Lệ Đông,Triệu thuận,Triệu Phong '0905213744 Trạm Y tế Xã 
39 Nguyễn Thị Mỹ Thành An Lộng,Triệu Hoà,Triệu Phong '0905696779 Trạm Y tế Xã 
40 Nguyễn Thị Hương Hoài Thôn 8,Triệu Vân,Triệu Phong '01674714222 Trạm Y tế Xã 
41 Lê Thị Diễm Hương Linh Yên,Triệu Trạch,Triệu Phong '0988242103 Trạm Y tế Xã 
42 Văn Thị Kiều Xuân Nhạn Linh Yên,Triệu Trạch,Triệu Phong 01684355680 Trạm Y tế Xã 
43 Hồ Thị Thùy Lanh Nhan Biều,Triệu Thượng,Triệu Phong 0919662384 Trạm Y tế Xã 
44 Lê Thị Hoài Nhi Nhan Biều,Triệu Thượng,Triệu Phong 01202568865 Trạm Y tế Xã 
45 Nguyễn Thị Khuyên Ngô Xá Đông,Triệu Trung,Triệu Phong 01257880234 Trạm Y tế Xã 
46 Hoàng Thị Thôi Thâm Triều,Triệu Tài,Triệu Phong '0968121757 Trạm Y tế Xã 
47 Lê Thị Tuyết Linh Thâm Triều,Triệu Tài,Triệu Phong 01659763858 Trạm Y tế Xã 
48 Lê Thị Ty Na An Tiêm,Triệu Thành,Triệu Phong '0935985611 Trạm Y tế Xã 
49 Trần Thị Nhung An Tiêm,Triệu Thành,Triệu Phong '0935510700 Trạm Y tế Xã 
50 Trần Thị Kim Chi Thôn 4,Triệu Lăng,Triệu Phong '01689749993 Trạm Y tế Xã 
51 Cao Thị Thúy Bích La,Triệu Đông,Triệu Phong '0974064375 Trạm Y tế Xã 
52 Lê Thị Hồng Xiến An Lộng,Triệu Hoà,Triệu Phong '01208056461 Trạm Y tế Xã 
53 Nguyễn Thị Hướng Linh Yên,Triệu Trạch,Triệu Phong '0945298559 Trạm Y tế Xã 
54 Nguyễn Thị Kim Dung Lưỡng Kim,Triệu Phước,Triệu Phong '0945863557 Trạm Y tế Xã 
55 Phan Thị Hảo Thôn 8,Triệu  Vân,Triệu Phong '0911430345 Trạm Y tế Xã 
56 Nguyễn Thị Mỹ Thành Đậu Kên,Triệu Long,Triệu Phong '0905696779 Trạm Y tế Xã 
57 Nguyễn Thị Hoàng Châu An Dạ,Triệu Độ,Triệu Phong '0911410345 Trạm Y tế Xã 
58 Trần Thị Nhạn Dương Lệ Đông,Triệu Thuận, TP,Triệu Phong '0946332678 Đại lý Thu Bưu điện
59 Hoàng Thị Bông Thâm Triều,Triệu Tài, TP,Triệu Phong '0945720444 Đại lý Thu Bưu điện
60 Nguyễn Thị Huế An Lộng,Triệu Hoà, TP,Triệu Phong 01273538337 Đại lý Thu Bưu điện
61 Nguyễn Thị Thanh An Phú,Triệu Sơn, TP,Triệu Phong '0918222405 Đại lý Thu Bưu điện
62 Hoàng Thị Thu Hằng Đâu Kênh,Triệu Long, TP,Triệu Phong '0946003399 Đại lý Thu Bưu điện
63 Nguyễn Thị Nhung Trà Liên Tây,Triệu Giang, TP,Triệu Phong '0942055222 Đại lý Thu Bưu điện
64 Trần Thị Hà Nhung Tiểu Khu 3,TT Ái Tử, TP,Triệu Phong '0914444117 Đại lý Thu Bưu điện
65 Nguyễn Thị Thành Hà Tây,Triệu An, TP,Triệu Phong '0914443979 Đại lý Thu Bưu điện
66 Trần Thị Thu Hà Tiểu Khu 3,TT Ái Tử,Triệu Phong '0946927666 Đại lý Thu Bưu điện
67 Phan Thị Thu Hà Thâm Triều,Triệu Tài, TP,Triệu Phong '0533701818 Đại lý Thu Bưu điện
68 Cao Thị Ái Vân An Dạ,Triệu Độ, TP,Triệu Phong '0917465552 Đại lý Thu Bưu điện
69 Nguyễn Thành Trung Linh Yên,Triệu Trạch,Triệu Phong '0944412299 Đại lý Thu Bưu điện
70 Phan Thị Minh Diệu Thôn Ái Tử, Triệu Ái,Triệu Phong '0912443357 Đại lý Thu Bưu điện
71 Đoàn Thị Yến Huệ Đại Hòa, Triệu Đại,Triệu Phong '0917082559 Đại lý Thu Bưu điện
72 Nguyễn Thị Tuyết Thôn 8, Triệu Vân ,Triệu Phong 0949224036 Đại lý Thu Bưu điện
73 Nguyễn Thị Thêm  Thâm Triều, Triệu Tài,Triệu Phong '0913542234 Đại lý Thu Bưu điện
74 Lê Thị Hà Trang Tiểu Khu 3,Triệu Phong,Triệu Phong '0914444669 Đại lý Thu Bưu điện
75 Nguyễn Thị Thu Hà Linh Yên,Triệu Trạch,Triệu Phong '0912888933 Đại lý Thu Bưu điện