20/12/2018 06:13 AM

Là chủ đề của Chương trình Giao lưu trực tuyến do BHXH Việt Nam phối hợp với báo Nhân dân tổ chức ngày 18/12/2018 tại Hà Nội. Tham dự Chương trình có TS. Bùi ...

19/12/2018 07:59 AM

(QT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Mục tiêu phấn đấu là mở rộng và ...

18/12/2018 08:16 AM

Đó là chủ đề chính của phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải ...

26/11/2018 02:53 PM

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có văn bản gửi ĐBQH Thạch Phước Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh trả lời về tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện..

21/11/2018 05:15 PM

Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU, ngày 12/11/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ ...

29/10/2018 08:20 AM

QT) – Hôm nay 26.10.2018, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ ...

11/10/2018 04:50 PM

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban ...

11/09/2018 07:56 AM

Ngày 10/9/2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới toàn ...

05/09/2018 02:11 PM

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm ...

“Để mọi công dân đều được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội”

Cải cách mạnh mẽ việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH

Nghiên cứu nâng mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 15 khóa XVI

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị: Triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII đến toàn thể đảng viên, CCVC đơn vị

Bài 1: Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả