DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

02/04/2013 02:08 PM


DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ
NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
NĂM 2013
 
TT Tên cơ sở KCB Mã CSKCB Khám chữa bệnh Địa chỉ
Nội trú Ngoại trú
I Tuyến tỉnh        
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 010 X X Số 83 Lê Lợi - TP Đông Hà
2 Bệnh viện đa khoa Khu vực Triệu Hải 011 X X 67 Phan Đình Phùng - Thị xã Quảng Trị
3 Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ 012   X Đ­ờng Trần H­ưng Đạo - TP Đông Hà
4 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh 092   X Đ­ường Hoàng Diệu - TP Đông Hà
5 Bệnh viện điều d­ưỡng và PHCN Cửa Tùng 098 X X Xã Vĩnh Quang - huyện Vĩnh Linh
II Tuyến huyện        
1 Bệnh viện đa khoa Đông Hà 001 X X Số 32 Trần H­ưng Đạo  -  TP Đông Hà
2 TTYT thị xã Quảng Trị 002 X X Số 9 Đoàn Thị Điểm - Thị xã Quảng Trị
3 BV đa khoa Huyện Vĩnh Linh 003 X X TT Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh
4 BV đa khoa Huyện Gio Linh 004 X X Thị trấn Gio Linh-Huyện Gio Linh
5 BV đa khoa Huyện Cam Lộ 005 X X Khóm 3 - TT Cam Lộ-Huyện Cam Lộ
6 BV đa khoa Huyện Triệu Phong 006 X X Thị trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong
7 BV đa khoa Huyện Hải Lăng 007 X X Khóm 2-TT Hải Lăng - Huyện Hải Lăng
8 BV đa khoa Huyện H­ướng Hóa 008 X X Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa
9 BV đa khoa Huyện ĐaKrông 009 X X Khóm 4 -TT Krông Klang - Huyện Đa Krông
III Phòng khám đa khoa Khu vực        
1 Phòng khám khu vực Bồ Bản 600 X X Bồ Bản - xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong
2 PK ĐK khu vực Lìa 095 X X Xã A Túc - Huyện H­ướng Hoá
3 PK ĐK Khu vực Lao Bảo 096 X X Thị trấn Lao Bảo - Huyện H­ướng Hoá
IV Cơ sở y tế t­ nhân        
1 Phòng khám đa khoa Quang Trung 104   X Thị xã Quảng Trị
2 Phòng khám đa khoa Trường An 106   X 10 Lê Duẩn - TP Đông Hà
3 Phòng khám đa khoa Khải Hoàn 107   X 27 Lê Quý Đôn - TP Đông Hà
4 Phòng khám đa khoa Hoàng Đức Dũng 108   X 18B Lê Duẩn - TP Đông Hà
5 Phòng khám đa khoa Hồng An     X Đ­ờng Lê Duẩn - TP Đông Hà
6 Phòng khám đa khoa Ph­ương Lang 112   X Ph­ương Lang - Hải Lăng
7 Phòng khám đa khoa Đức Linh 111   X Đ­ờng Lê Duẩn - TP Đông Hà
IV Các cơ sở y tế Công ty, ngành        
1 Trung tâm y tế cao su 017 X X Xã Hải Thái - huyện Gio Linh
2 Bệnh xá đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 833 X X Xã Hướng Phùng - huyện Hướng Hóa
3 Bệnh xá BCH bộ đội biên phòng tỉnh 103 X X 110 Lý Th­ường Kiệt - TP Đông Hà
V Tuyến xã        
1 Thành phố Đông Hà        
1 Trạm Y tế Phường Đông Giang 019 X X Ph­ường Đông Giang  -  TP Đông Hà
2 Trạm Y tế Ph­ường 1 Đông Hà 020 X X Ph­ường 1  -  TP Đông Hà
3 Trạm Y tế Ph­ường Đông Lễ 021 X X Ph­ường Đông Lễ  -  TP Đông Hà
4 Trạm Y tế Ph­ường Đông Thanh 022 X X Ph­ường Đông Thanh  -  TP Đông Hà
5 Trạm Y tế Ph­ường 2 Đông Hà 023 X X Ph­ường 2  -  TP Đông Hà
6 Trạm Y tế Ph­ường 4 Đông Hà 024 X X Ph­ường 4  -  TP Đông Hà
7 Trạm Y tế Ph­ường 5 Đông Hà 025 X X Ph­ường 5  -  TP Đông Hà
8 Trạm Y tế Ph­ường Đông L­ơng 026 X X Ph­ường Đông Lương  -  TP Đông Hà
9 Trạm Y tế Ph­ường 3 Đông Hà 027 X X Ph­ường 3  -  TP Đông Hà
2 Thị xã QuảngTr        
10 Trạm Y tế Ph­ờng 1 028 X X Ph­ường 1 - Thị xã Quảng Trị
11 Trạm Y tế Ph­ờng 2 029 X X Ph­ường 2 - Thị xã Quảng Trị
12 Trạm Y tế Ph­ờng 3 109 X X Ph­ường 3 - Thị xã Quảng Trị
13 Trạm y tế Ph­ờng An Đôn 110 X X Ph­ường An Đôn - Thị xã Quảng Trị
14 Trạm y tế xã Hải Lệ 716 X X Xã Hải Lệ - Thị xã Quảng Trị
3 Huyện Vĩnh Linh        
15 Trạm Y tế Thị trấn Hồ Xá 030 X X Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh
16 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái 302 X X Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh
17 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú 303 X X Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh
18 Trạm Y tế Xã Vĩnh Trung 304 X X Xã Vĩnh Trung - Huyện Vĩnh Linh
19 Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp 305 X X Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh
20 Trạm Y tế Xã Vĩnh Nam 306 X X Xã Vĩnh Nam - Huyện Vĩnh Linh
21 Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê 307 X X Xã Vĩnh Khê - Huyện Vĩnh Linh
22 Trạm Y tế Xã Vĩnh Long 308 X X Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh
23 Trạm Y tế Xã Vĩnh Kim 309 X X Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh
24 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hòa 310 X X Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh
25 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thạch 311 X X Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh
26 Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm 312 X X Xã Vĩnh Lâm - Huyện Vĩnh Linh
27 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hiền 313 X X Xã Vĩnh Hiền - Huyện Vĩnh Linh
28 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy 314 X X Xã Vĩnh Thủy - Huyện Vĩnh Linh
29 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thành 315 X X Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh
30 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà 316 X X Xã Vĩnh Hà - Huyện Vĩnh Linh
31 Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn 317 X X Xã Vĩnh Sơn - Huyện Vĩnh Linh
32 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tân 318 X X Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh
33 Trạm Y tế Xã Vĩnh Quang 319 X X Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh
34 Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang 320 X X Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh
35 Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô 321 X X Xã Vĩnh Ô - Huyện Vĩnh Linh
36 Trạm Y tế Thị trấn Bến Quan 322 X X Thị trấn Bến Quan - Huyện Vĩnh Linh
4 Huyện Gio Linh        
37 Trạm Y tế Thị trấn Gio Linh 053 X X Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh
38 Trạm Y tế Xã Vĩnh Tr­ường 054 X X Xã Vĩnh Tr­ường - Huyện Gio Linh
39 Trạm Y tế Xã Gio Bình 055 X X Xã Gio Bình - Huyện Gio Linh
40 Trạm Y tế Xã Gio Thành 056 X X Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh
41 Trạm Y tế Xã Linh Th­ượng 057 X X Xã Linh Th­ượng - Huyện Gio Linh
42 Trạm Y tế Xã Gio Hòa 058 X X Xã Gio Hòa - Huyện Gio Linh
43 Trạm Y tế Xã Gio Mai 059 X X Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh
44 Trạm Y tế Xã Hải Thái 060 X X Xã Hải Thái - Huyện Gio Linh
45 Trạm Y tế Xã Gio Quang 061 X X Xã Gio Quang - Huyện Gio Linh
46 Trạm Y tế Thị trấn Cửa Việt 062 X X Thị trấn Cửa Việt - Huyện Gio Linh
47 Trạm Y tế Xã Gio Châu 401 X X Xã Gio Châu - Huyện Gio Linh
48 Trạm Y tế Xã Trung Hải 402 X X Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh
49 Trạm Y tế Xã Trung Giang 403 X X Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh
50 Trạm Y tế Xã Trung Sơn 404 X X Xã Trung Sơn - Huyện Gio Linh
51 Trạm Y tế Xã Gio Mỹ 405 X X Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh
52 Trạm Y tế Xã Gio Phong 406 X X Xã Gio Phong - Huyện Gio Linh
53 Trạm Y tế Xã Gio An 407 X X Xã Gio An - Huyện Gio Linh
54 Trạm Y tế Xã Gio Hải 410 X X Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh
55 Trạm Y tế Xã Gio Sơn 411 X X Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh
56 Trạm Y tế Xã Linh Hải 413 X X Xã Linh Hải - Huyện Gio Linh
57 Trạm Y tế Xã Gio Việt 414 X X Xã Gio Việt - Huyện Gio Linh
5 Huyện Cam Lộ        
58 Trạm Y tế Thị trấn Cam Lộ 077 X X Thị trấn Cam Lộ - Huyện Cam Lộ
59 Trạm Y tế Xã Cam Tuyền 078 X X Xã Cam Tuyền - Huyện Cam Lộ
60 Trạm Y tế Xã Cam An 079 X X Xã Cam An - Huyện Cam Lộ
61 Trạm Y tế Xã Cam Thủy 080 X X Xã Cam Thủy - Huyện Cam Lộ
62 Trạm Y tế Xã Cam Thanh 081 X X Xã Cam Thanh - Huyện Cam Lộ
63 Trạm Y tế Xã Cam Thành 082 X X Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ
64 Trạm Y tế Xã Cam Hiếu 083 X X Xã Cam Hiếu - Huyện Cam Lộ
65 Trạm Y tế Xã Cam Chính 084 X X Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ
66 Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa 508 X X Xã Cam Nghĩa - Huyện Cam Lộ
6 Huyện Triệu Phong        
67 Trạm Y tế Thị trấn ái Tử 085   X Thị trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong
68 Trạm Y tế Xã Triệu ái 601 X X Xã Triệu ái - Huyện Triệu Phong
69 Trạm Y tế Xã Triệu Th­ượng 602   X Xã Triệu Th­ượng - Huyện Triệu Phong
70 Trạm Y tế Xã Triệu Phước 603   X Xã Triệu Ph­ước- Huyện Triệu Phong
71 Trạm Y tế Xã Triệu Vân 604 X X Xã Triệu Vân - Huyện Triệu Phong
72 Trạm Y tế Xã Triệu Độ 605 X X Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong
73 Trạm Y tế Xã Triệu Trạch 606   X Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong
74 Trạm Y tế Xã Triệu Đại 607 X X Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong
75 Trạm Y tế Xã Triệu Lăng 608 X X Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong
76 Trạm Y tế Xã Triệu Thuận 609 X X Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong
77 Trạm Y tế Xã Triệu Sơn 610 X X Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong
78 Trạm Y tế Xã Triệu Giang 611 X X Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong
79 Trạm Y tế Xã Triệu Hòa 612 X X Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong
80 Trạm Y tế Xã Triệu Tài 613   X Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong
81 Trạm Y tế Xã Triệu Đông 614 X X Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong
82 Trạm Y tế Xã Triệu Trung 615 X X Xã Triệu Trung - Huyện Triệu Phong
83 Trạm Y tế Xã Triệu Long 616 X X Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong
84 Trạm Y tế Xã Triệu Thành 617   X Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong
85 Trạm Y tế Xã Triệu An 618   X Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong
7 Huyện Hải Lăng        
86 Trạm Y tế Thị trấn Hải Lăng 086 X X Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng
87 Trạm Y tế Xã Hải Ba 087 X X Xã Hải Ba - Huyện Hải Lăng
88 Trạm Y tế Xã Hải Quế 088 X X Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng
89 Trạm Y tế Xã Hải Thành 089 X X Xã Hải Thành - Huyện Hải Lăng
90 Trạm Y tế Xã Hải Tr­ường 090 X X Xã Hải Tr­ường - Huyện Hải Lăng
91 Trạm Y tế Xã Hải Khê 091 X X Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng
92 Trạm Y tế Xã Hải Lâm 701 X X Xã Hải Lâm - Huyện Hải Lăng
93 Trạm Y tế Xã Hải An 702 X X Xã Hải An - Huyện Hải Lăng
94 Trạm Y tế Xã Hải Quy 705 X X Xã Hải Quy - Huyện Hải Lăng
95 Trạm Y tế Xã Hải Vĩnh 706 X X Xã Hải Vĩnh - Huyện Hải Lăng
96 Trạm Y tế Xã Hải Xuân 707 X X Xã Hải Xuân - Huyện Hải Lăng
97 Trạm Y tế Xã Hải Thiện 709 X X Xã Hải Thiện - Huyện Hải Lăng
98 Trạm Y tế Xã Hải D­ương 710 X X Xã Hải D­ương - Huyện Hải Lăng
99 Trạm Y tế Xã Hải Phú 713 X X Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng
100 Trạm Y tế Xã Hải Thọ 714 X X Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng
101 Trạm Y tế Xã Hải Hòa 715 X X Xã Hải Hòa - Huyện Hải Lăng
102 Trạm Y tế Xã Hải Tân 717 X X Xã Hải Tân - Huyện Hải Lăng
103 Trạm Y tế Xã Hải Th­ượng 718 X X Xã Hải Th­ượng - Huyện Hải Lăng
104 Trạm y tế xã Hải Sơn 719 X X Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng
105 Trạm Y tế Xã Hải Chánh 720 X X Xã Hải Chánh - Huyện Hải Lăng
8 Huyện H­ớng Hoá        
106 Trạm Y tế Thị trấn Khe Sanh 031 X X Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa
107 Trạm Y tế Thị trấn Lao Bảo 032 X X Thị trấn Lao Bảo - Huyện Hướng Hóa
108 Trạm Y tế Xã Hướng Lập 033 X X Xã H­ớng Lập - Huyện Hướng Hóa
109 Trạm Y tế Xã Hướng Việt 034 X X Xã H­ớng Việt - Huyện H­ớng Hóa
110 Trạm Y tế Xã H­ớng Phùng 035 X X Xã H­ớng Phùng - Huyện Hướng Hóa
111 Trạm Y tế Xã Hướng Sơn 036 X X Xã H­ớng Sơn - Huyện H­ớng Hóa
112 Trạm Y tế Xã Hướng Linh 037 X X Xã H­ớng Linh - Huyện Hướng Hóa
113 Trạm Y tế Xã Tân Hợp 038 X X Xã Tân Hợp - Huyện Hướng Hóa
114 Trạm Y tế Xã H­ớng Tân 039 X X Xã H­ớng Tân - Huyện Hướng Hóa
115 Trạm Y tế Xã Tân Thành 040 X X Xã Tân Thành - Huyện Hướng Hóa
116 Trạm Y tế Xã Tân Long 041 X X Xã Tân Long - Huyện Hướng Hóa
117 Trạm Y tế Xã Tân Lập 042 X X Xã Tân Lập - Huyện Hướng Hóa
118 Trạm Y tế Xã Tân Liên 043 X X Xã Tân Liên - Huyện Hướng Hóa
119 Trạm Y tế Xã Húc 044 X X Xã Húc - Huyện Hướng Hóa
120 Trạm Y tế Xã Thuận 045 X X Xã Thuận - Huyện Hướng Hóa
121 Trạm Y tế Xã Hướng Lộc 046 X X Xã H­ớng Lộc - Huyện Hướng Hóa
122 Trạm Y tế Xã Ba Tầng 047 X X Xã Ba Tầng - Huyện H­ớng Hóa
123 Trạm Y tế Xã Thanh 048 X X Xã Thanh - Huyện Hướng Hóa
124 Trạm Y tế Xã  A Dơi 049 X X Xã  A Dơi - Huyện Hướng Hóa
125 Trạm Y tế Xã A Xing 050 X X Xã A Xing - Huyện Hướng Hóa
126 Trạm Y tế Xã A Túc 051 X X Xã A Túc - Huyện Hướng Hóa
127 Trạm Y tế Xã Xy 052 X X Xã Xy - Huyện Hướng Hóa
9 Huyện Đakrông        
128 Trạm Y tế Thị trấn Krông Klang 063 X X Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông
129 Trạm Y tế Xã Mò ó 064 X X Xã Mò ó - Huyện Đa Krông
130 Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp 065 X X Xã Hướng Hiệp - Huyện Đa Krông
131 Trạm Y tế Xã ĐaKrông 066 X X Xã Đa Krông - Huyện Đa Krông
132 Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên 067 X X Xã Triệu Nguyên - Huyện Đa Krông
133 Trạm Y tế Xã Ba Lòng 068 X X Xã Ba Lòng - Huyện Đa Krông
134 Trạm Y tế Xã Hải Phúc 069 X X Xã Hải Phúc - Huyện Đa Krông
135 Trạm Y tế Xã Ba Nang 070 X X Xã Ba Nang - Huyện Đa Krông
136 Trạm Y tế Xã Tà Long 071 X X Xã Tà Long - Huyện Đa Krông
137 Trạm Y tế Xã Húc Nghì 072 X X Xã Húc Nghì - Huyện Đa Krông
138 Trạm Y tế Xã A Vao 073 X X Xã A Vao - Huyện Đa Krông
139 Trạm Y tế Xã Tà Rụt 074   X Xã Tà Rụt - Huyện Đa Krông
140 Trạm Y tế Xã A Bung 075 X X Xã A Bung - Huyện Đa Krông
141 Trạm Y tế Xã A Ngo 076 X X Xã A Ngo - Huyện Đa Krông