Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

07/02/2020 04:51 PM


Hôm nay, 07/02/2020, tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ: Ảnh - N.Đ

Chi bộ Tổ chức - Hành chính là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, công tác kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua, khen thưởng, công tác quân sự địa phương, công tác thanh niên, công tác bình đẳng giới, thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Tổ chức - Hành chính là Chi bộ ghép từ 02 phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ và Văn phòng với tổng số 09 đảng viên. Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới, Đảng ủy BHXH tỉnh Quảng Trị có Nghị quyết cơ cấu lại tổ chức, theo đó nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Tổ chức - Hành chính chỉ có phòng Tổ chức cán bộ với tổng số 04 đảng viên. 100% đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ đại học trở lên.

Đảng viên tham luận tại Đại hội: Ảnh - N.Đ

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã làm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: công tác quản lý biên chế, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; công tác thi đua - khen thưởng. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính: Ảnh - N.Đ

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng một cách sâu sắc, đầy đủ và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên. Phối hợp các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên nhằm động viên, thúc đẩy cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2020-2020.

N.Đ