Phóng sự ảnh: Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị thành công tốt đẹp

04/03/2020 04:02 PM


Trong thời gian từ ngày 7/02/2020 đến ngày 03/03/2020 tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm, tại Đại hội, các Chi bộ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2022 và tiến hành bầu cử Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Sau đây là những hình ảnh tiêu biểu của Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội: Ảnh - N.Đ

Đảng viên tham luận tại Đại hội: Ảnh - N.Đ

Đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ phòng TCCB nhiệm kỳ 2020-2022: Ảnh - N.Đ

Đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ phòng Kiểm tra, Công nghệ thông tin: Ảnh - N.Đ

Đảng viên tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới: Ảnh - N.Đ

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ phòng Kế hoạch -Tài chính ra mắt, nhận nhiệm vụ: Ảnh - N.Đ

Đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ phòng Cấp sổ, thẻ nhiệm kỳ 2020-2022: Ảnh - N.Đ

Đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ phòng Giám định BHYT: Ảnh - N.Đ

Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ phòng Thu nhiệm kỳ 2020-2022: Ảnh - N.Đ

Tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ phòng Chế độ BHXH nhiệm kỳ 2020-2022: Ảnh - N.Đ

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ: Ảnh -N.Đ

N.Đ