Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2020

04/02/2020 04:29 PM


Ngày 04/02/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hồ Sỹ Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Mai Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Văn Thao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị: Ảnh - N.Đ

Năm 2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác cũng như đạo đức lối sống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2019.

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 598.912 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tăng 8.974 người so với năm 2018, đạt 100,74% kế hoạch được giao. Tỷ lệ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt 94% dân số, vượt 6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Tổng số thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là 1.401 tỷ đồng, tăng 133 tỷ đồng so với năm 2018, đạt 105,9% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết cho 28,7 ngàn lượt người hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội với số tiền chi trả trên 228 tỷ đồng; đã giám định và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho trên 1.226 ngàn lượt người khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với chi phí trên 479 tỷ đồng.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị: Ảnh - N.Đ

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia tham luận, thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến, đóng góp sinh động vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: phấn đấu thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt và vượt kế hoạch được giao, đúng tiến độ đề ra; chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; đổi mới toàn diện và tăng cường công tác truyền thông về chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Thường xuyên quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, viên chức trong đơn vị để nâng cao lập trường chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, giữ được phẩm chất lối sống, là tấm gương cho quần chúng học tập, noi theo. Đấu tranh phòng, chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, mất dân chủ, tác phong quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

Khen thưởng các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019: Ảnh - N.Đ

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

N.Đ