Cần sớm tham mưu, ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

28/02/2020 03:48 PM


Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Mai Thanh Bình tại Đại hội Chi bộ Phòng Thu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa được tổ chức hôm nay, 28/02/2020.

Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Mai Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: Ảnh - N.Đ

Trong nhiệm kỳ qua, để hoàn thành các chỉ tiêu về thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Chi bộ Phòng Thu đã lãnh đạo Phòng Quản lý thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tích cực tham mưu cho Lãnh đạo BHXH tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong triển khai công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thu cho Lãnh đạo phụ trách, viên chức làm công tác thu của BHXH các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ làm công tác BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT, góp phần phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Qua đó, đã góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của toàn tỉnh trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, viên chức trong Chi bộ; phổ biến, quán triệt, hướng dẫn kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và hành động của từng đảng viên, viên chức trong đơn vị. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đề ra các mục tiêu cụ thể như: Hoàn thành vượt mức 100% kế hoạch thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao; Hàng năm, phấn đấu có ít nhất 01 phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Đại diện Đảng ủy BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới: Ảnh - N.Đ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Mai Thanh Bình đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Phòng Thu nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: Độ bao phủ BHYT năm 2019 tuy tăng cao, đạt 94% dân số toàn tỉnh, vượt 6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao nhưng thiếu tính bền vững. Chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện BHXH Việt Nam giao năm 2020 tăng cao so với năm 2019 là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, Chi bộ Phòng Thu cần lãnh đạo Phòng Quản lý thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo BHXH tỉnh để sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, làm cơ sở để lãnh đạo tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.

Đại hội đã tiến bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm có 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh, Trưởng phòng Quản lý thu được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

N.Đ