Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02 năm 2020 trong cùng một kỳ chi trả

06/01/2020 08:00 AM


Để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02 năm 2020 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 01 năm 2020.

Để tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2020 cho Bưu điện tỉnh Quảng Trị vào cùng kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 01 năm 2020.

Chi trả lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho đối tượng trên địa bàn thành phố Đông Hà: Ảnh - N.Đ

Về phía Bưu điện tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời đến tận tay người hưởng, hạn chế tối đa người hưởng chậm lĩnh trong kỳ chi trả. Đồng thời, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả tháng 01 năm 2020 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của tháng 01 và tháng 02 năm 2020.

Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác chi trả và quản lý đối tượng theo đúng quy định.

N.Đ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN