Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị dẫn đầu Cụm thi đua số IV về tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

11/02/2020 02:52 PM


Ngày 10/2/2020, tại Phú Yên, Cụm Thi đua số IV, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của Bảo hiểm xã hội các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Phú Yên.

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, các đơn vị trong Cụm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kịp thời các phong trào thi đua và phát động trong toàn thể công chức, viên chức, lao động để hưởng ứng tham gia. Trong đó, đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, sát thực tiễn, góp phần lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của toàn Cụm là 9.554.640 người, đạt 100,7% kế hoạch được giao, tăng 87.988 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc là 1.038.006 người, tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện là 74.889 người. Các tỉnh có tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đạt cao như: Quảng Trị (111%), Quảng Nam (108,8%), Thừa Thiên Huế (106,1%). Tỷ lệ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn Cụm đạt 93,2% dân số, tăng 4,1% so với chỉ tiêu bình quân toàn Cụm theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Chính phủ. Các tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg gồm: Thừa Thiên Huế (101,8%), Bình Định (94,7%), Quảng Ngãi (95,2%) và Quảng Trị (94%).

Thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp toàn Cụm đạt 25.816,778 tỷ đồng, tăng 2.404,268 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. 9/9 tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, cao nhất là Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi (107%), Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đứng thứ hai toàn Cụm (105,9%).

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp toàn Cụm là 927,180 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị là đơn vị có tỷ lệ nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp thấp nhất toàn Cụm (1,6%), đứng thứ hai là Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình (2,5%), Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ ba (2,7%).

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm đã báo cáo tham luận điển hình tiên tiến về các giải pháp, mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành như: Một số giải trong công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện tốt dự toán chi khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị; các giải pháp tăng tỷ lệ chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế qua tài khoản ATM trong năm 2019 của Phòng Kế hoạch-Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; những giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, đại diện Lãnh đạo Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã ký kết giao ước thi năm 2020 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” .

Dịp này, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các đơn vị trong Cụm và bầu đơn vị Cụm trưởng, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng được Hội nghị bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua số IV, Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020.

N.Đ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN