Triệu Phong: Phấn đấu đạt 1.800 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

03/04/2020 09:55 AM


Đến hết Quý I năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Phong đã tuyên truyền, vận động được 483 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện trong toàn huyện lên trên 900 người.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh việc tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện đẩy mạnh việc tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền trực tiếp, phát triển người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện tại các xã trên địa bàn huyện; phát tờ rơi tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền qua loa truyền thanh phát thanh đến từng thôn, xóm. 

Bảo hiểm xã hội huyện Triệu Phong phấn đấu đến hết năm 2020 phát triển được 1.800 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện.  

N.Đ