Việc tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện trong thời gian tạm hoãn Hợp đồng lao động

21/04/2020 04:13 PM


Một bạn đọc hỏi: Trong thời gian tạm hoãn Hợp đồng lao động (HĐLĐ), Công ty không phải trả lương cho người lao động. Công ty và người lao động không phải đóng BHXH, BHYT. Vậy, người lao động có được đăng ký tham gia BHYT tự nguyện trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ không?

Trả lời:

Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Cơ sở trích nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là HĐLĐ (Quyết định tuyển dụng) Quyết định lương, bảng lương ... Do đó, trường hợp người lao động không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng lương thì không thuộc đối tượng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người lao động, đơn vị có thể lập hồ sơ (mẫu D02-TS) đề nghị tăng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người lao động hoặc hướng dẫn người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình, người lao động đăng ký tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế xã, phường hoặc Đại lý thu bưu điện hoặc tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể đăng ký tham gia BHYT trong quá trình tạm hoãn HĐLĐ.

Ban Biên tập