Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện

31/03/2020 02:21 PM


Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị vừa phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Quảng Trị nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 9 tháng đầu năm 2020”.

Mục tiêu của phong trào thi đua là tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao trong 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng thi đua là BHXH các huyện, thị xã, các Phòng nghiệp vụ có liên quan và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh Quảng Trị.

Về tiêu chí đánh giá: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020 đạt các chỉ tiêu như:

Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới do BHXH tỉnh giao.

Đối với cá nhân: Cá nhân có thành tích tiêu biểu (xuất sắc) trong công tác chỉ đạo, tham mưu và phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Các cá nhân trực tiếp vận động được nhiều đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mới (trừ viên chức Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng).

Tích cực vận động người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện: Ảnh - N.Đ

BHXH tỉnh Quảng Trị phát động từ nay đến hết ngày 30/9/2020, mỗi một viên chức, người lao động trong toàn BHXH tỉnh phải phát triển mới tối thiểu 02 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tùy theo tình hình thực tế và khả năng, khuyến khích BHXH các huyện, thị xã giao thêm chỉ tiêu phát triển đối tượng cho viên chức, người lao động.

Về cơ cấu khen thưởng. Đối với tập thể: Lựa chọn các tập thể xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu thi đua về phát triển đối tượng BHXH tự nguyện để tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh. Trường hợp có nhiều tập thể vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng đề ra thì tiêu chí phụ để đánh giá tập thể xuất sắc nhất là tỷ lệ phần trăm vượt kế hoạch. Trong đó:

01 Giải Nhất, với mức tiền thưởng là: 15.000.000 đồng

01 Giải Nhì, với mức tiền thưởng là: 10.000.000 đồng

01 Giải Ba, với mức tiền thưởng là: 5.000.000 đồng

02 Giải khuyến khích, với mức tiền thưởng là: 3.000.000 đồng

Về cá nhân: Trên cơ sở kết quả thực hiện, giao Hội đồng thi đua khen thưởng BHXH tỉnh BHXH tỉnh quyết định số lượng và lựa chọn cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để khen thưởng. Mức thưởng không quá 1.000.000 đồng/cá nhân.

Với việc phát động phong trào thi đua, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh Quảng Trị phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH tỉnh Quảng Trị (27/7/1995-27/7/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 1086/KH-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2020.

N.Đ