Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả

06/04/2020 07:05 AM


Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tháng 4, tháng 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Xét phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 do BHXH tỉnh Quảng Trị và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đề xuất, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định:

Đồng ý để BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả. Thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM từ ngày 06/4/2020, chi trả bằng tiền mặt trực tiếp tại nhà cho các đối tượng từ ngày 16/4/2020, hoàn thành trước ngày 10/5/2020.

Giao BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng, chống dịch Covid-19; Đối với trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện, người hưởng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bưu điện (Bưu điện cung cấp số điện thoại hoặc ứng dụng đăng ký) để đăng ký nhận tiền tại Bưu cục. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời điểm chi trả thích hợp để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn phòng dịch theo đúng quy định.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn thành phố Đông Hà: Ảnh - N.Đ

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên truyền tới người dân về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương, UBND các xã, phường thông báo và phối hợp, hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh khối, xóm... về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch; hỗ trợ ngành Bưu điện trong việc cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn. 

N.Đ