Đẩy mạnh cải cách TTHC, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và Nhân dân

07/04/2020 05:03 PM


Đó là mục tiêu chính của Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của BHXH tỉnh Quảng Trị hướng đến mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động và Nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết nghiệp vụ, góp phần giải quyết nhanh các TTHC. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giao dịch BHXH điện tử; giao, nhận hồ sơ BHXH qua hệ thống bưu điện. Thường xuyên rà soát, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự hài lòng của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc cũng như trình độ lý luận chính trị đối với công chức, viên chức để đội ngũ công chức, viên chức và lao động (CCVC, LĐ) ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu trên, BHXH tỉnh Quảng Trị đề ra nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với những nội dung như: Thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh tại trụ sở BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã. Cập nhật đầy đủ, công khai bộ TTHC trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh; Nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc thực hiện được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; Kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC, không yêu cầu phát sinh thêm TTHC, gây phiền hà, khó khăn cho cơ quan, tổ chức và nhân dân; Thường xuyên rà soát các TTHC, kịp thời phát hiện, kiến nghị BHXH Việt Nam sửa đổi những TTHC không phù hợp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận tiện, đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của các tổ chức, cá nhân.Tiếp tục thực hiện phương án đơn giản hóa các TTHC theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; Tăng cường hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. 

Thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính; Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp: Ảnh - N.Đ

Xây dựng đội ngũ CCVC, LĐ thuộc BHXH tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới; Tổ chức các buổi tập huấn và sinh hoạt nghiệp vụ, kịp thời cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CCVC, LĐ, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và tiếp nhận hồ sơ. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Ngành đối với CCVC, LĐ trong thực thi nhiệm vụ nhằm kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. 

Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện tỉnh và tài khoản thẻ ATM, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả chế độ BHXH đầy đủ, thuận tiện, kịp thời, an toàn và đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ công tác thu, chi tại đơn vị. Đổi mới công tác xây dựng dự toán thu, chi năm 2020, rà soát và phân bổ theo hướng rõ ràng, công khai, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công bằng, phù hợp với thực tế của BHXH các huyện, thị xã; Tăng cường quyền tự chủ của các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng kinh phí hoạt động đã được phân bổ. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, không để xảy ra lãng phí, thất thoát.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Tiếp tục ứng dụng phần mềm Quản lý nhân sự, phần mềm Thi đua - Khen thưởng của Ngành. Duy trì triển khai thực hiện cách thức gửi và nhận văn bản qua hệ thống phần mềm dưới dạng hoàn toàn bằng điện tử thông qua Hệ thống thông tin quản lý và điều hành trên cổng thông tin BHXH Việt Nam. Thường xuyên cập nhật, nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ. Tiếp tục rà soát các quy trình đã xây dựng trên phần mềm Giao dịch điện tử: Hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ sơ (phiên bản 3.0); Hệ thống phần mềm và bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu Thu - Sổ thẻ và Tài chính; Bộ công cụ tập trung dữ liệu Quản lý chính sách BHXH. Chú trọng triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Kết nối dữ liệu liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH để quản lý hiệu quả công tác KCB và thanh quyết toán quỹ BHYT. Cập nhật kịp thời các TTHC được ban hành trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã. 

Xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng các quy chế, chương trình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan Báo và Đài phát thanh truyền hình địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các TTHC, các hoạt động cải cách TTHC của Ngành đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi đối tượng tham gia BHXH, BHYT để góp phần thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và tiến tới BHYT toàn dân. 

Giám đốc BHXH tỉnh giao Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác CCHC tại đơn vị và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm các quy định về CCHC trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý. Tập trung chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

N.Đ